Obec Štěpánov

Štěpánov je obec ležící v severní části rovinaté Hané, přibližně 10km od Olomouce. Jde o vesnici liniového typu v délce 5 km. Má 3407 obyvatel a jeho katastrální území zabírá 2827 ha.

Štěpánov je jednou z největších a nejvýznamnějších hanáckých vesnic. Prvá písemná zmínka o obci je v donační listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1201, další listinou z roku 1267 král Přemysl Otakar II. donační dokument potvrdil. K rozšíření vsi došlo na základě souhlasu s rozšířením obce listinou z roku 1273. více....

 

Vážení spoluobčané,

webové stránky obce prochází v současné době jak grafickou, tak i obsahovou úpravou.

Prosíme o strpení a pochopení. Již brzy vás čeká nové, přehlednější a přívětivější webové prostředí!

 

Omluva občanům

 

 

Omlouváme se občanům za opakované noční spuštění poplachových sirén na Obecním úřadě ve Štěpánově v noci z 23. na 24. března a z 24. na 25. března. Poplach vznikl ve spojitosti se servisem systému. Děkujeme také občanům z okolí obecního úřadu, kteří projevili zájem zavoláním na linku Obecní policie!

 

 

 Hody sv. Vavřince ve Štěpánově     8. - 9. 8. 2015

     

Program kina ve Štěpánově - BŘEZEN 2015 

Program kina ve Štěpánově - DUBEN 2015

 

Lokální internetová televize BlikTV - aktuální informace o dění v obci

 

Poplatky v roce 2015

 Výběr poplatků zahájí  Obecní úřad  Štěpánov  od  2. února 2015

Druh poplatku

Splatnost poplatku

Ze psů

31. 3. 2015

Pronájem zahrádek

31. 3. 2015

Komunální odpad  (540 Kč za osobu a rok)

31. 5. 2015

Poplatky za pronájem hrobového místa a za služby hřbitova

30. 6. 2015

Stočné u občanů, kteří nejsou napojeni na tlakovou kanalizaci

 

a) Stočné - paušální platba

31. 3. 2015

b) Stočné - podle vyúčtování odběru vody od Sitky VHS

31.12. 2015

V odůvodněných případech lze dohodnout  splátkový kalendář.

 

 

 

 

 

zapati