Obec Štěpánov

Štěpánov je obec ležící v severní části rovinaté Hané, přibližně 10km od Olomouce. Jde o vesnici liniového typu v délce 5 km. Má 3407 obyvatel a jeho katastrální území zabírá 2827 ha.

Štěpánov je jednou z největších a nejvýznamnějších hanáckých vesnic. Prvá písemná zmínka o obci je v donační listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1201, další listinou z roku 1267 král Přemysl Otakar II. donační dokument potvrdil. K rozšíření vsi došlo na základě souhlasu s rozšířením obce listinou z roku 1273. více....

 

Upozornění:

Ve dnech od 13. dubna do 13. května 2015 bude vodohospodářská společnost SITKA provádět  výměnu vodoměrů s rokem ověření 2009!

  

  

Vážení spoluobčané,

                      webové stránky obce prochází v současné době jak grafickou, tak i obsahovou úpravou.

Prosíme o strpení a pochopení. Již brzy vás čeká nové, přehlednější a přívětivější webové prostředí!

 

 

 Hody sv. Vavřince ve Štěpánově     8. - 9. 8. 2015

     

Program kina ve Štěpánově - DUBEN 2015

 

Lokální internetová televize BlikTV - aktuální informace o dění v obci

 

Poplatky v roce 2015

 Výběr poplatků zahájí  Obecní úřad  Štěpánov  od  2. února 2015

Druh poplatku

Splatnost poplatku

Ze psů

31. 3. 2015

Pronájem zahrádek

31. 3. 2015

Komunální odpad  (540 Kč za osobu a rok)

31. 5. 2015

Poplatky za pronájem hrobového místa a za služby hřbitova

30. 6. 2015

Stočné u občanů, kteří nejsou napojeni na tlakovou kanalizaci

 

a) Stočné - paušální platba

31. 3. 2015

b) Stočné - podle vyúčtování odběru vody od Sitky VHS

31.12. 2015

V odůvodněných případech lze dohodnout  splátkový kalendář.

 

 

 

 

 

zapati