Pro seniory Pro seniory Fotogalerie Napište nám Diář starosty Dění v obci

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Mgr. Jiří Šindler 
starosta

585 319 611, 724 179 844
starosta@stepanov.cz

Mgr. Miloslav Martinovský 
místostarosta

739 506 698
martinovsky@stepanov.cz

David Fryblík, DiS
tajemník OÚ

585 386 482, 725 132 727
tajemnik@stepanov.cz
Blanka Hirková
hlavní účetní
585 386 482
hirkova@stepanov.cz, ekonom@stepanov.cz

Úřední dny:

Obecní úřad, tel. 585 386 482

Pondělí 7:30 - 11:30    12:30 - 17:00
Středa 7:30 - 11:30    12:30 - 17:00

Stavební úřad, tel. 585 387 267

Pondělí 7:30 - 11:30    12:30 - 17:00
Středa 7:30 - 11:30    12:30 - 17:00

Mimo tyto úřední hodiny příslušní úředníci vyřizují dříve přijatá podání či mohou být zaneprázdněni místním šetřením a jinými úkoly a proto v tuto dobu nemusí být Vaše záležitosti vyřízeny. Podatelna by měla být  v provozu téměř vždy v tuto pracovní dobu:

Pondělí, Středa

7:30 - 11:30    12:30 - 17:00

Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:30    12:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 11:30    12:30 - 13:30

Struktura obecního úřadu

STAROSTA OBCE - stojí v čele obecního úřadu a je mu přímo podřízena Obecní policie

MÍSTOSTAROSTA - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve všech záležitostech

TAJEMNÍK - je statutárním zástupcem zaměstnavatele, řídí práci zaměstnanců obecního úřadu v přenesené i samostatné působnosti, navrhuje RO organizační strukturu OÚ, změny organizační struktury OÚ a změny počtu zaměstnanců OÚ, navrhuje RO jmenování vedoucích odborů, stanovuje výši jejich platu. Je přímo podřízen starostovi obce. Zastává funkci správce rozpočtu v souladu se zákony 128/2000 Sb. a 250/2000 Sb. Plní úkoly stanovené zastupitelstvem, radou a starostou.

Obecní úřad má 3 odbory

  • stavební úřad (SÚ)
  • odbor hospodářsko-správní (HSO)
  • odbor správy majetku obce (MSO)

Metodicky je řízen příslušnými odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje, odvolacím orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím Obecního úřadu Štěpánov.

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Svou činnost vykonává především v přenesené působnosti v oblasti stavebního řádu. Po stránce personální a dalších záležitostí je řízen tajemníkem, popřípadě starostou obce.

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ

V samostatné působnosti vykonává správu všech poplatků, které do této působnosti spadají. Spravuje poplatky v přenesené působnosti.
Spravuje po účetní stránce hospodaření s majetkem obce, vede řádný přehled o hospodaření obce s finančními prostředky.
Spravuje hospodaření s byty, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků.
Spravuje chod obecního úřadu (mzdy,...).
Spravuje informační systém - data z katastrálního úřadu, …..
Do jeho činnosti spadá i vedení podatelny OÚ.
V přenesené působnosti spravuje hospodářsko-správní odbor matriku, evidenci obyvatel, sociální šetření a veškerou agendu, která s tímto souvisí.Provádí úkony v systému CZECH POINT.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU OBCE

Technicky zabezpečuje chod zařízení ve správě obce, zabezpečuje opravy a údržbu veškerého majetku obce v rámci rozpočtu obce. Zajišťuje odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých na území obce a vyřizuje veškeré záležitosti týkajících se v obci odpadních i pitných vod.
Vydává správní rozhodnutí v oblasti znečišťování ovzduší (malé zdroje) a rozkopávky komunikací, vyjadřuje se ke správním řízením stavebního úřadu, životního prostředí a ke všem záležitostem, které se týkají majetku obce. Vede evidenci včelstev, zajišťuje veterinární opatření k výstavám zvířectva a ptactva, schvaluje kácení dřevin a náhradní výsadbu. Je zodpovědný za územní plán obce.

Referent investic zajišťuje veškeré náležitosti ohledně výstavby nových objektů a staveb, kdy je investorem obec.

Asistent starosty pořizuje záznamy z jednání, vyřizuje korespondenci starosty a tajemníka.

Počty zaměstnanců zařazených do obecního úřadu:

Org. řád - Příloha 4 - počty zaměstnanců od 1.10.2014

Schválená změna č. 6 přílohy č. 4 ke Směrnici č. 14/2007 Organizační řád, o počtu zaměstnanců zařazených do obecního úřadu s platností od 1. 10. 2014. Usnesení RO č. 101/11 ze dne 29. 9. 2014.

Obecní úřad - struktura k 31. 12. 2013

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.stepanov.cz

Registrujte se zde

 

 

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj
Přivítali byste hlášení obecního rozhlasu vícekrát denně?
a) stačí 1x
  
 330
b) alespoň 2x (dopoledne a odpoledne či večer)
  
 177
c) 3x (dopoledne, odpoledne a večer)
  
 96

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

578470