Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Hlášení rozhlasu > 13. 03. 2020

13. 03. 2020Datum konání:
13.3.2020

Mimořádné informace starosty obce

Dnes jsem svolal další mimořádnou Radu obce Štěpánov. Dnešní informace budou obsáhlejší, za což se předem omlouvám. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu jsou však nutné. Rada obce vzala na vědomí vyhlášení nouzového stavu pro území ČR. Stav nouze je vyhlašován v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti státu a v souladu s krizovým zákonem. Vyhlášením nouzového stavu vláda reaguje na nebezpečí ohrožující zdraví a životy občanů. Vyhlášení nouzového stavu dává vládě ČR poměrně rozsáhlá oprávnění omezovat práva občanů právnických firem. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem mají obce povinnosti dle krizového zákona.


Rada obce dnes jmenovala krizový štáb jako pracovní orgán starosty obce.
Krizový štáb obce je tvořen členy rady obce, velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů, tajemníkem Obecního úřadu Štěpánov a vedoucím strážníkem Obecní policie Štěpánov. V případě nutnosti bude spolupracovat s dalším zástupci IZS a ozbrojenými složkami. Krizový štáb projednal mimořádná opatření MZDR a MV ČR, Usnesení vlády o vyhlášení dalších krizových opatření a projednal závěry z jednání Vlády ČR ze dne 13. 3. 2020 a navrhl přijmout konkrétní opatření.

 

Mimořádná Rada obce dnes vzala na vědomí:
- Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 69/2020,
- Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení krizových opatření zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 70, 71, 72, 74/2020,
- Pokyn HZS OK ze dne 12. 3. 2020 o zásazích JSDH v době nouzového stavu.

 

V nich se mimo jiné řeší:
Od pátečního rána platí zákaz veškerých akcí, které přesahují počet 30 osob. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Od pátečních 6 hodin ráno platí v Česku zákaz vstupu na uzavřená sportoviště, do bazénů, wellness zařízení, ale také knihoven nebo zábavních center. Od 6:00 jsou zavřené všechny stravovací podniky v obchodních centrech s plochou nad 5000 metrů čtverečních. V době mezi 20:00 a 6:00 musí být stravovací podniky zavřené pro veřejnost. Češi nesmí vycestovat do rizikových oblastí, vyjma výjimek udělených ministrem vnitra ČR. Nově je nákaza koronavirem zařazena mezi nemoci jejichž šíření a zatajování podstatných skutečností je trestné. Vláda tak reaguje na případy, kdy lidé nedodržují povinnou karanténu. Policie bude dohlížet na dodržování karantény, "hříšníkům" hrozí až 3 milionová sankce. Vláda rozšířila povinnou karanténu pro lidi, kteří se vrátí z rizikové země. Těch je nyní na seznamu vlády 15. Od soboty šesté ráno je zakázán prodej a maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.


Vláda dále zavádí tato opatření:
Zákaz výuky na středních, základních, vyšších odborných a vysokých školách se rozšiřuje o základní umělecké školy. Od půlnoci z pátku na sobotu fungují kontroly na 11 hraničních přechodech s Německem a Rakouskem. Platí také zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí. Od soboty bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava cestujících. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Částečně bude omezen i letecký provoz.


Tajemník OÚ informoval radu obce o přijatých opatřeních v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
- omezení provozu obecního úřadu pro veřejnost,
- krizový plán řízení a organizace OÚ,
- zavedení nadstandardních hygienických opatření u všech zaměstnanců a v prostorách OÚ,
- rušení svateb matričním úřadem,
- nákup ochranných prostředků,
- informoval o daru obci Štěpánov od soukromého dárce, který obci daruje ochranné roušky.


Rada obce Štěpánov nařizuje na území obce Štěpánov plošný zákaz konání všech akcí vymezených usnesením vlády ČR č. 199 ze dne 12. 3. 2020 vč. akcí s účastí pod 30 osob.

 

Rada obce Štěpánov nařizuje na návrh vedení příspěvkových organizací MŠ Sídliště, Štěpánov a MŠ Moravská Huzová, Štěpánov, s účinností od 13. 3. 2020, zákaz osobní účasti žáků na předškolním vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a při akcích pořádaných těmito zařízeními. Jinými slovy nařídila s okamžitou platností od dnešního večera uzavření vedle základní školy a ZUŠ i zařízení mateřských škol v obci Štěpánov.


Rada obce Štěpánov ukládá Obecní policii Štěpánov důsledně kontrolovat přijatá opatření Vlády ČR ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám na území obce Štěpánov. Rada obce Štěpánov doporučuje důrazně občanům, aby v zájmu vlastním i s ohledem na odpovědnost k druhým lidem dodržovali mimořádná opatření a usnesení Vlády ČR, omezili pohyb ve veřejném prostoru, omezili cestování hromadnými prostředky, omezili soukromé akce a eliminovali možnost nákazy a jejího přenosu na další občany.