Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Radnice > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Mgr. Jiří Šindler 
starosta

585 319 611, 724 179 844
starosta[et]stepanov.cz

Ing. Luděk Růžička
místostarosta

739 506 698
mistostarosta[et]stepanov.cz

Mgr. Vojtěch Kohoutek
tajemník OÚ

585 386 482, 725 132 727
tajemnik[et]stepanov.cz
Ing. Ivana Válková
hlavní účetní
585 386 482
valkova[et]stepanov.cz, ekonom[et]stepanov.cz

Úřední dny:

Obecní úřad, tel. 585 386 482

Stavební úřad, tel. 585 387 267

Pondělí 7:30 - 11:30    12:30 - 17:00
Středa 7:30 - 11:30    12:30 - 17:00

Mimo tyto úřední hodiny příslušní úředníci vyřizují dříve přijatá podání či mohou být zaneprázdněni místním šetřením a jinými úkoly a proto v tuto dobu nemusí být Vaše záležitosti vyřízeny. Podatelna by měla být  v provozu téměř vždy v tuto pracovní dobu:

Pondělí, Středa

7:30 - 11:30    12:30 - 17:00

Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:30    12:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 11:30    12:30 - 13:30

 

Struktura obecního úřadu

STAROSTA OBCE - stojí v čele obecního úřadu a je mu přímo podřízena Obecní policie

MÍSTOSTAROSTA - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve všech záležitostech

TAJEMNÍK - je statutárním zástupcem zaměstnavatele, řídí práci zaměstnanců obecního úřadu v přenesené i samostatné působnosti, navrhuje RO organizační strukturu OÚ, změny organizační struktury OÚ a změny počtu zaměstnanců OÚ, navrhuje RO jmenování vedoucích odborů, stanovuje výši jejich platu. Je přímo podřízen starostovi obce. Zastává funkci správce rozpočtu v souladu se zákony 128/2000 Sb. a 250/2000 Sb. Plní úkoly stanovené zastupitelstvem, radou a starostou.

Asistent starosty pořizuje záznamy z jednání, vyřizuje korespondenci starosty a tajemníka.

Obecní úřad má 4 odbory

 • stavební úřad (SÚ)
 • odbor vnitřních věcí (OVV)
 • odbor správy majetku obce (MSO)
 • odbor finanční (OF)

Metodicky je řízen příslušnými odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje, odvolacím orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím Obecního úřadu Štěpánov.

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ)

 • Svou činnost vykonává především v přenesené působnosti v oblasti stavebního řádu. 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (OVV)

 • Spravuje hospodaření s byty, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků.
 • Do jeho činnosti spadá chod obecního úřadu (mzdy apod.) i vedení podatelny OÚ.
 • Spravuje informační systém - data z katastrálního úřad apod.
 • V přenesené působnosti spravuje matriku, evidenci obyvatel, sociální šetření a veškerou agendu, která s tímto souvisí. Provádí úkony v systému CZECH POINT.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU OBCE (MSO)

 • Technicky zabezpečuje chod zařízení ve správě obce, zabezpečuje opravy a údržbu veškerého majetku obce v rámci rozpočtu obce.
 • Zajišťuje odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých na území obce a vyřizuje veškeré záležitosti týkajících se v obci odpadních i pitných vod.
 • Vydává správní rozhodnutí v oblasti znečišťování ovzduší (malé zdroje) a rozkopávky komunikací, vyjadřuje se ke správním řízením stavebního úřadu, životního prostředí a ke všem záležitostem, které se týkají majetku obce.
 • Vede evidenci včelstev, zajišťuje veterinární opatření k výstavám zvířectva a ptactva, schvaluje kácení dřevin a náhradní výsadbu.
 • Je zodpovědný za územní plán obce. 
 • Referent investic zajišťuje veškeré náležitosti ohledně výstavby nových objektů a staveb, kdy je investorem obec.

 ODBOR FINANČNÍ (OF)

 • V samostatné působnosti vykonává správu všech poplatků, které do této působnosti spadají. Spravuje poplatky v přenesené působnosti.
 • Spravuje po účetní stránce hospodaření s majetkem obce, vede řádný přehled o hospodaření obce s finančními prostředky.

Počty zaměstnanců zařazených do obecního úřadu:

Org. řád - Příloha 4 - počty zaměstnanců od 1.10.2014

Schválená změna č. 6 přílohy č. 4 ke Směrnici č. 14/2007 Organizační řád, o počtu zaměstnanců zařazených do obecního úřadu s platností od 1. 10. 2014. Usnesení RO č. 101/11 ze dne 29. 9. 2014.

Obecní úřad - struktura k 31. 12. 2013