Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Radnice > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Město Štěpánov

2. Důvod a způsob založení

Obec Štěpánov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Hasiči
Kino
Klub seniorů
Klub rodičů a dětí
Klub přátel hudby

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad
  Horní 444/7
  783 13 Štěpánov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad
  Horní 444/7
  783 13 Štěpánov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 7,00 - 11,30 hodin, 12,30 -17,00 hodin
  Středa:   7,00 – 11,30 hodin, 12,30 – 17,00 hodin

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 585 386 482
  mobilní telefon:

 • 4.5 Čísla faxu

  585 319 611

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.stepanov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@stepanov.cz
  tajemnik@stepanov.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  8xab2jm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1801704379/0800

6. IČ

00299511

7. DIČ

CZ00299511

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

2015

20. 04. 2015 - Informační systém obce

01. 06. 2015 - Investiční akce na rok 2015

04. 06. 2015 - č. j. 1306/2015/STEP

22. 10. 2015 - č. j. 2593/2015/STEP

21. 12. 2015 - č. j. 3108/2015/STEP

2016

21. 01. 2016 - č. j. 169/2016/STEP

03. 05. 2016 - č. j. 1140/2016/STEP

03. 05. 2016 - č. j. 1141/2016/STEP

26. 05. 2016 - č. j. 1367/2016/STEP

08. 06. 2016 - č. j. 1480/2016/STEP

08. 12. 2016 - č. j. 3204/2016/STEP

2017

16. 03. 2017 - č. j. 696/2017/STEP

25. 03. 2017 - č. j. 805/2017/STEP

19. 06. 2017 - č. j. 1594/2017/STE

20. 10. 2017 - č. j. 2911/2017/STEP

5. 12. 2017 - č. j. 3397/2017/STEP

2018

22. 3. 2018 - č. j. 521/2018/STEP

21. 5. 2018 - č. j. 1246/2018/STEP

10. 7. 2018 - č. j. 1738/2018/STEP

13. 8. 2018 - č. j. 2014/2018/STEP

13. 9. 2018 - č. j. 2313/2018/STEP

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: