20200210134545_00001.jpg

Historie kina ve Štěpánově v datech

 

  • 31. května 1922 bylo Jednotě československých legionářů povoleno provozovat kino Legia (později Slavia) v sále hostince U Vyhnánků v čp. 121.

 

  • 13. října 1934 bylo otevřeno nové zvukové kino SLAVIA, které nahradilo dosavadní němý biograf.

 

  • 2. září 1945 obnovilo po půlroční přestávce provoz kino Slavia v sále U Vyhnánků.

 

  • 21. března 1947 Kino Slavia, které od samého počátku činnosti bylo v rukou místních legionářů, převzal do správy Místní národní výbor.

 

  • 23. července 1961 hrálo kino ve svých prostorách naposledy, poněvadž objekt byl určen k přestavbě na širokoúhlé kino. Dosavadní aparatura byla přemístěna do Dělnického domu.

 

  • 23. února 1964 bylo otevřeno nové, širokoúhlé kino, ředitelem se stal ředitel školy Metoděj Vepřek. Zřízencem Oldřich Hynek.

 

  • V roce 1965 se v kině odehrálo 188 představení a navštívilo jej 24 552 diváků.
  • V roce 1967 se v kině odehrálo 259 představení.
  • V roce 1968 se odehrálo 216 představení, které navštívilo 27 576 diváků, tržba kina byla 115 608 Kčs.
  • V roce 1969 se odehrálo 270 představení, návštěvnost 37 000 diváků a tržba 168 156 Kčs.