Historie

První koncert se uskutečnil 22. 10. 1999 v kostele sv. Prokopa, kdy nám hráli sólisté Moravské filharmonie. K datu 15. 6. 2015 uspořádal náš KPH již 181 koncertů a hudebních vystoupení.

V průběhu sezony 2005/06 uspořádal KPH tyto akce:

                                                                                                                                      

 1. Fr. Novotný, housle + Serguei Milstein, klavír    17. 9. 2005       ZUŠ                
 2. Emil Leichner, klavír                                         28. 9. 2005       ZUŠ                
 3. Český filharmonický sbor Brno                         9. 10. 2005      sv. Vavřinec    
 4. Marek Olbrzymek, zpěv + Jiř. Kolmanová, klavír  18. 10. 2005   ZUŠ                
 5. Snítilovo kvarteto (smyčcové)                          19. 11. 2005      ZUŠ                
 6. Rendezvous s operetou (divadlo Opava)           4. 12. 2005      Sokolovna       
 7. ……………………………………………………………………………………………………………………….
 8. Rozmlouvání a zaříkávání (flétny, verše)            19. 2. 2006       ZUŠ                
 9. Mužské pěvecké kvarteto Q VOX                     12. 3. 2006       ZUŠ                
 10. Posluchači konzervatoře P. J. Vejvanovského   23. 4. 2006       ZUŠ                
 11. Smetanovo trio (klavír, housle, viola)                29. 4. 2006       ZUŠ                
 12. Sourozenci Čechovi (varhany, housle)               19. 9. 2006       sv. Floriána     
 13. Pavel Šporcl + Petr Jiříkovský, klavír                24. 6. 2006       sv. Vavřince   

 Koncerty komorní hudby 2006 - 2007

 1.  7. 9. 2006        Ivan Ženatý - houslový virtuóz a Katarina Ženatá - klavír              
 2.  23. 9. 2006      František Novotný - housle a Rumi Itoh (Jap.) – klavír                  
 3.  8. 10. 2006      Pěvecké sdružení moravských učitelů - v kostele sv. Vavřince       
 4.  15. 10. 2006    Brněnský komorní soubor                                                                            
 5.  29. 10. 2006    Posluchači konzervatoře P. J. Vejvanovského                                 
 6.  11. 11. 2006    Adamusovo trio                                                                                           
 7.  1. 12. 2006      Sólisté Moravského divadla v Olomouci                                                     
 8.  16. 12. 2006    BrassQ - žesťový kvintet                                                                
 9.  7. 1. 2007        Malé vánoční přiběh - krojovaný soubor Pomněnke a Věneček      
 10.  20. 2. 2006      České saxofonové kvarteto                                                              
 11.  3. 3. 2007        Vivat Carolus Quartus - Š. Rak a A. Strejček                                             
 12.  30. 3. 2007      Pěvecký recitál Miroslavy Jindrové                                                 
 13.  4. 4. 2007        Posluchači konzervatoře P. J. Vejvanovského                                 
 14.  22. 4. 2007      Violoncellový recitál Dominiky Hoškové – prémiový koncert       
 15.  3. 6. 2007        Graffovo kvarteto    

Koncerty komorní hudby 2007/2008

 1.  4. 9. 2007 Klavírní koncert prof. Radoslava Kvapila
 2. 15. 9. 2007 Violový koncert: Jan Řezníček  -  viola,   Jiřina Kolmanová  -  klavír
 3. 25. 9. 2007 České tripartitum: Vladimír  Holly - klavír, Jiří Pospíchal - housle, Zuzana  Rzounková - lesní roh
 4. 15. 10. 2007  Podzimní nálady s lesním rohem a klavírem - posluchači konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži
 5. 20.  10. 2007  Panochovo kvarteto v kostele sv. Floriána: Jiří Panocha - 1. housle, Pavel Zejfart - 2. housle, Miroslav Sehnoutka - viola, Jaroslav Kulhan - violloncello
 6. 11. 11. 2007  Kateřina Englichová – harfa, Žofie Vokálková – flétna
 7. 4.  12. 2007  Instrumental tandem „Tango nuevo“  - L. Janeček – kytara, P. Zámečník - akordeon
 8. 20. 12. 2007  Narozeni Ježiška - soubor Pomněnkê a Věneček z Hnojic
 9. 28.  12. 2007  Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince - Dechový orchestr Haná Uničov, Komorní orchestr Uničov a Smíšený pěvecký sbor Uničov 
 10. 26. 1. 2008 prémiový koncert - Houslový recital Marie Fuxové, klavírní spolupráce Štěpán Kos + předkoncert žáků ZUŠ: Viktor Čehovský, Leoš Drozd, Lucie Bittnerová, Petr Matuška
 11. 23. 2. 2008  Houslový recital Jindřicha Pazdery, klavírní doprovod  Václav Mácha
 12. 4. 4. 2008  Pěvecký  koncert: Miroslava Jindrová, Petra Konečná, Manami Okazaki a Noritaro Dei (Japonsko), klavírní spolupráce Květa Juřenová, MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D., dramaturgie programu a průvodní slovo Doc. MgA. Jaroslav Majtner
 13. 12. 4. 2008  Pražské trio - Arnošt Střížek, Jiří Klika, Daniel Veis
 14. 25. 5. 2008  Bennewitzovo kvarteto - Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal

Koncerty komorní hudby v sezoně 2008/2009

 1. 7. 9. 2008 – Benefiční koncert duchovní hudby „Kořeny české hudby“

  Karel Hiner – varhany, kostel sv. Vavřince

 2. 21. 9. 2008 – Max Brod Trio: Kerstin Strassburg (Německo) – klavír, Petr Matěják – housle, Marie Hixová – violoncello, sál ZUŠ

 3. 10. 2008 – Ivan Ženatý: Ivan Ženatý – housle, Stanislav Bogunia (Rusko) – klavír, sál ZUŠ

 4. 14. 10. 2008 – Janáčkovo kvarteto, sál ZUŠ

 5. 15. 11. 2008 – sourozenci Čechovi – housle, klavír, sál ZUŠ

 6. 7. 12. 2008 – Adventní matiné posluchačů Konzervatoře Kroměříž – lesní roh, viola, sál ZUŠ

 7. 18. 12. 2008 – Vánoční koncert: vystoupení žáků ZŠ Štěpánov, Lanškrounský pěvecký sbor pod vedením Vladimíry Jetmanové, Školní jídelna

 8. 10. 1. 2009 – Klavírní recitál: Lukáš Klánský, sál ZUŠ

 9. 2. 2009 – Operní a operetní melodie: solisté Moravského divadla Olomouc (Elena Gazdíková – soprán, Vladislav Zápražný – baryton, Milada Jedličková – klavírní doprovod), sál ZUŠ

 10. 14. 2. 2009 – Píseň o domově: Alfréd Strejček – umělecký přednes, Ladislav Kyselák – viola, beseda s umělci po koncertě, sál ZUŠ

 11. 30. 3. 2009 – Jarní koncert Black Ladies (Petra Zsigraiová, Helena Macháčková, Petra Janečková, Zuzana Tobolová, Anna Jančová, Dušan Navařík -  flétny, Simona Růžičková - klavír, Honza Žůrek – kontrabas, sál ZUŠ

 12. 19. 4. 2009 – Velikonoční koncert: Pěvecký sbor Collegium Vocale Olomouc, sbormistr Růžena Saligerová, kostel sv. Vavřince

 13. 26. 4. 2009 – Odpolední matiné: Lukáš Brázdil – lesní roh, Ján Garláthy – lesní roh, posluchači Konzervatoře Kroměříž, sál ZUŠ

 14. 23. 5. 2009 – Pěvecký koncert: Markéta Mátlová – soprán, Stanislav Galin (Rusko) – klavír, sál ZUŠ

29. 5. 2009 – Tvarůžkové ódy: zpívali a hráli žáci ZUŠ Žerotín a jejich hosté, sál Sokolovny

 Koncerty komorní hudby 2009/2010

 

 1. 14. 9. 2009 „Klenoty české hudby“ – Musica dolce vita: Šolcová – harfa, Vokálková – flétna a Demuthová – mezzosoprán, sál ZUŠ

 2. 9. 10. 2009 Slavnostní koncert k 50. výročí založení pobočky ZUŠ Žerotín ve Štěpánově, sál Sokolovny

 3. 10. 10. 2009 Moravské klavírní trio: Ryšánková – klavír, Jahoda – housle, Zicha - violoncello, ZUŠ

 4. 12. 11. 2009 Podzimní nálady, studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž: Brázdil a Garláthy – lesní roh, Vavříková, Hubáček – klavír, ZUŠ

 5. 28. 11. 2009 Klavírní koncert Jana Jiraského, ZUŠ

 6. 27. 12. 2009 Vánoční koncert: A. Kučerová – soprán, J. Ondrejka – tenor, K. Dubská - varhany, kostel sv. Vavřince

 7. 4.2.2010    Pražské dechové trio, sál ZUŠ

 8. 14. 2. 2010 Leoš Čepický – housle, Vlad. Hollý – klavír, sál ZUŠ

 9. 13. 3. 2010 Ivan Ženatý: Ivan Ženatý – housle, Igor Ardašev – klavír, ZUŠ

 10. 29. 3. 2010 Jarní nálady - studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž: Garláthy – lesní roh, Vavříková, Hubáček – klavír, ZUŠ

 11. 11. 4. 2010 Komorní hudba barokních Benátek: Jan Kvapil – flétny, Jan Čižmář – kytara, loutna, ZUŠ

 12. 23. 4. 2010 Koncert studentů Pedagogické fakulty University Palackého Olomouc – klavír, zpěv, ZUŠ

 13. 10. 5. 2010 Brněnské kytarové kvarteto, prémiový koncert mladých umělců, ZUŠ

 14. 14. 5. 2010 Jarní koncert žáků a studentů ZUŠ Žerotín: Kvarteto zobcových fléten, Houslové duo, Kytarové kvarteto, Komorní orchestr Sinfonia, Univerzální orchestr, sál Sokolovny

 15.  6. 6. 2010 Klavírní koncert vynikající klavíristky HUI - TING  YANG z USA, sál ZUŠ 

   

Koncerty komorní hudby 2010/2011

  1. 12. 9. 2010 „Klavírní koncert pro čtyři ruce“, Renata a Milan Bialasovi, sál ZUŠ
  2. 3. 10. 2010 Pěvecké kvarteto Q VOX, odsvěcený kostel sv. Barbory
  3. 23. 10. 2010 „Písničky zpod taláru“ JUDr. Ivo Jahelka, sál kina
  4. 4.      12. 12. 2010 Adventní rozjímání, Štěpán Rak – kytara, Alfred Strejček – flétna, recitace, sál ZUŠ
  5. 5.      26. 12. 2010 Svatoštěpánský vánoční koncert, Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Kamila Dubská – varhany, kostel sv. Vavřince
  6. 6.      4. 2. 2011 Pražské dechové trio, sál ZUŠ
  7. 20. 3. 2011 „Předjarní koncertování Kubínova kvarteta“, sál ZUŠ
  8. 10. 4. 2011 „Violoncellový koncert“, Petr Nouzovský – violoncello, Ivo Kahánek – klavír, sál  ZUŠ
  9. 21. 5. 2011 „Profesor Ivan Klánský a jeho děti“, sál ZUŠ
  10.   23. 4. 2010 Koncert studentů Pedagogické fakulty University Palackého Olomouc – klavír, zpěv, sál ZUŠ
  11. 11.     12. 6. 2011 „Duo TERES“, Lucie Kopsová – housle, Tomáš Honěk – kytara, sál ZUŠ

 

Koncerty komorní hudby 2011/2012

1)   4. září 2011 Houslový koncert, ZUŠ, Leoš Čepický – housle, Ivo Kahánek – klavír 

2)   18. září 2011Francouzská hudba v proměnách stolení, ZUŠ, Žofie Vokálková - flétna, Zbyňka Šolcová - harfa 

3)   30. září 2011Koncert komorní hudby, ZUŠ, Michaela a Ivan Štrausovi – housle, Miroslav Sekera – klavír 

4)   15. října 2011Koncert komorní hudby, ZUŠ, Jiřina Marešová – klavír, Lucie a Martin Sedlákovi – housle, violoncello 

5)   11. prosince 2011  Adventní koncert, ZUŠ, Daniel Klánský – baryton, Čeněk Pavlík – housle, Ivan Klánský – klavír 

6)   26. prosince 2011 Svatoštěpánský vánoční koncert, kostel sv. Vavřince, Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Marie Majerová – flétna, Kamila Dubská – varhany 

7)   5. února 2012      Nedělní koncert, ZUŠ, Marcela Halmová – akordeon, Jan Niederle – housle 

8)   26. února 2012 Houslový koncert – Pocta mistru Josefu Sukovi, ZUŠ , Miroslav a Zuzana Ambrošovi – housle, klavír 

9)   9. března 2012 La Musica Trio, ZUŠ, Lucie Kaucká – klavír, Marta Korduljaková – flétna, Zuzana Rzounková – lesní roh 

10)  24. dubna 2012 Sborový koncert, kostel sv. Barbory, Dětský pěvecký sbor Základní školy Štěpánov, Jívovský pěvecký sbor, Ester Pelcová, Komorní soubor ZUŠ, Zuzana Pouchlá 

11)  13. května 2012 Májový koncert, ZUŠ, Kristýna a Terezie Fialovy – viola, klavír 

12)  2. června 2012 Koncert cimbálové muziky, ZUŠ, Folklore quintett, cimbálová muzika

Koncerty komorní hudby 2012/2013

1)     8. 9. 2012 Klavírní trio Guarneri, ZUŠ, Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie - violoncello

2)     22. 9. 2012 Alena Čechová – housle, Petr Čech – klavír, , ZUŠ

3)     9. 10. 2012 Jan Páleniček – violoncello, Jitka Čechová - klavír, ZUŠ

4)   20. 10. 2012 Leoš Čepický – housle, Stanislav Bogunia - klavír, ZUŠ

5)   12. 11. 2012 Koncert žáků ZUŠ Žerotín, pobočky Štěpánov, ZUŠ, Tereza Vyhnálková – zobcová flétna, Antonín Adam – fagot,Štěpán Jára – klavír, Samuel Hejníček – zobcová flétna, Pavla Novotná – klavír, Duo Žerotín, Univerzální orchestr,Hudební zastaveníčko s fagotem a klavírem -Milan Štědroň – fagot, Martin Smutný - klavír

6)     13. 12. 2012 Country vánoce s folkovou skupinou Poutníci, sál kina Štěpánov

7)   27. 12. 2012 Vánoční koncert, kostel sv. Vavřince - Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Marie Majerová – flétna, Kamila Dubská – varhany

8)     23. 1. 2012 Bedřichu Smetanovi s láskou, ZUŠ, Alfréd Strejček – přednes, Daniel Wiesner - klavír

9)     3. 3. 2013 Jarní večer s flétnou a kytarou, ZUŠ, Kristina Vaculová – flétna, Libor Janeček - kytara

10)  5. 5. 2013 Violoncellový koncert, ZUŠ, Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová - klavír

11)  26. 5. 2013 Belfiato quintet, kostel sv. Vavřince, Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek, klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh

12) 12. 6. 2013 Koncert žáků ZUŠ Žerotín, pobočky Štěpánov, Hudební zastaveníčko s fagotem, zpěvem a klavírem - Milan Štědroň – fagot, Martin Smutný – klavír, Markéta Večeřová - soprán

 Koncerty komorní hudby 2013/2014

 

 1. 9. 9. 2013 Houslový virtuos Ivan ŽENATÝ a klavírista Stanislav BOGUNIA, ZUŠ
 2. 6. 10. 2013 Mužské vokální kvarteto Q VOX, sv. Barbora
 3. 3. 11. 2013 Klavírní recitál Hany Švejdové, ZUŠ
 4. 23. 11. 2013 Michiyo Keiko (Jap.) – soprán, Jaroslav Šaroun – klavír, ZUŠ
 5. 5. 9. 12. 2013  Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Žerotín, pobočka Štěpánov
 6. 27. 12. 2013 Česká mše vánoční J. J. Ryby, sv. Vavřinec - Komorní orchestr ZUŠ Šternberk, smíšené pěvecké sbory měst Litovel, Uničov a Šternberk a sólisté M. Večeřová, M. Pouzalová, P. Maška a J. Zouhar, sv. Vavřinec
 7. 11. 4. 2014 Trio Canto corno noc Vera, ZUŠ, Mezzosopranistka Radka Kyralová, hornista Tomáš Kyral a varhanice Věra Trojanová
 8. 26. 1. 2014 Miroslav Vilímec – housle a Vladislav Vilímec – klavír, ZUŠ
 9. 9. 3. 2014 Klarinetový koncert AnnyPaulové s klavírním doprovodem Lukáše Klánského, ZUŠ
 10. 10. 7. 4. 2014 Jarní koncert M. Cabajové – flétna, M. Štědrotě – fagot a V. Uhlíře – cembalo, ZUŠ
 11. 11. 4. 2014 Trio Canto corno noc Vera, ZUŠ, mezzosopranistka Radka Kyralová, hornista Tomáš Kyral a varhanice Věra Trojanová
 12. 6. 6. 2014 Koncert duchovní hudby, sv. Florián,M. Sovová – housle, J. Sova - viola, K. Ďubková – varhany
 13. 13. 6. 2014 Od klasiky po současnost - Silesian Brass quintet: Soňa Nováková, Tomáš Buček – trumpeta, Ján Garláthy – lesní roh, Martin Cupal – trombón, Miroslav Pecháček - tuba, sv. Barbora
 14. 8. 8. 2014 Gamavilla Quartet, sv. Barbora, Vít Mužík - housle, Vladislav Kvapil - housle, Gabriel Pavlík - viola, Marián Pavlík - violoncello
 15. 15. 8. 2014 MANIA BEATLES, stadion TJ Štěpánov, Moravská filharmonie Olomouc, Q VOX, dirigent Miloš Machek
   

Koncerty komorní hudby 2014/2015 

 1. 12. 9. 2014  Trojanovo trio = Pavel Hůla – housle, Petr Paulů – kytara a Ladislav Horák – akordeon, kostel sv. Barbory.
 2. 27. 9. 2014 Básně s flétnou = Lenka Kozderková – flétna, Valérie Zawadská – umělecký přednes, kostel sv. Barbory.
 3. 16. 10. 2014  České komorní trio = Žofie Vokálková – flétna, Eva Procházková – kontrabas, Pavel Hrda – housle, sál ZUŠ.
 4. 6. 11. 2014  Podzimní koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Štěpánov = Peter Remeník a Patrik Šnobl – kytary, žáci ZUŠ.
 5. 7. 12. 2014 Adventní zpívání (prémiová listina mladých) = Eliška Gattringerová – soprán, Ahmad Hedar – klavír, ZUŠ
 6. 19. 12. 2014 Vánoční koncert  Ostrava Brass Quintet a Pěvecký sbor Pelčata ZŠ Štěpánov, sv. Barbora
 7. 7. 2. 2015 Klavírní recitál Lukáše Klánského (prémiová listina mladých), ZUŠ
 8. 15. 2. 2015 Kalabisovo trio = Ondřej Lébr – housle, Lukáš Polák – violoncello a Miroslav Sekera – klavír. (+ zazněl současný autor), ZUŠ
 9. 8. 3. 2015 Leoš ČEPICKÝ housle + Mir. Sekera – klavír, na závěr krátká beseda s umělci, ZUŠ
 10.  26. 3. 2015 Jarní koncert ZUŠ Žerotín (žáci + učitelé: Liliana Balcaříková – housle, Václav Uhlíř – klavír, Kateřina Maňáková, Terezie Odstrčilová – kytara, Milan Štědroň - zobcová flétna, fagot).
 11. 11. 4. 2015 Trio Gideon (Pavel Wallinger – housle, Karel Plocek – viola, Jan Škrdlík – violoncello), ZUŠ
 12.  7. 5. 2015 Koncert k uctění památky obětí 2. světové války – soubor Ensemble Serpens cantat (Jana Spáčilová – barokní housle, Jitka Konečná – barokní zobcové flétny, Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Marek Kubát – arciloutna, Ilona Růčková – cembalo, varhany). V průběhu koncertu byla přečtena jména obětí z řad občanů naší obce. Sv. Vavřinec.
 13.  31. 5. 2015 Dechové trio Trifoglio (Jana Kopicová – hoboj, Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot) + verše Milana Urbáška přednesl autor. ZUŠ.
 14.  5. 6. 2015 Koncert duchovní hudby, KPH spolupracovalo s organizátorems Agenturou Gaudencius (R. Čtvrtlík). Účinkovali: Anna Kohoutková – soprán, Cecilia Valls (Esp.) – soprán, Josef Knopf – baryton, Nela Soldánová – klavír). Sv. Florián.

 

Koncerty KPH v sezoně 2015 - 2016 (17. sezóna)

  1. Neděle 6. 9. 2015 v 19:00, Belfiato Quintet (Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Kateřina Javůrková - lesní roh, Ondřej Šindelář – fagot a Jiří Javůrek – klarinet).  
  2. Pondělí 21. 9. 2015 v 17:00, Židovská hudba pro violoncello (Dominika Hošková - violoncello, Jiří Hošek – klavír).   
  3. Sobota 17. 11. 2015 v 16:00, Eliška Gattringerová - zpěv, Ahmad Hedar - klavír.
  4. Sobota 7. 11. 2015 ve 14:00, Jan Páleníček - violoncello, Jitka Čechová - klavír.  
  5. Neděle 13. 12. 2015 v 16:00, Petrof piano trio (Martina Schulmeisterová – klavír, Jan Schulmeister – housle, Kamil Žvak – violoncello).  
  6. Sobota 20. 2. 2016 v 17:00, Lobkowitz trio (Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello, Lukáš Klánský – klavír).  
  7. Sobota 2. 4. 2016 v 16:00, Altissimo Saxquartet (Daniel Troszok – soprán saxofon, Lukáš Kolek – alt saxofon, Jiří Pohanka – tenor saxofon, Matúš Tomala – baryton saxofon).  
  8. Sobota 23. 4. 2016 ve 14:00, Syn a otec Klánští (Daniel Klánský – zpěv, Ivan Klánský – klavír) 
  9. Sobota 30. 4. 2016 v 17:00, Správně vidíme jen srdcem (A. Strejček – umělecký přednes, E. Novotná - klavír, H. Františáková- housle). 
  10. Pátek 13. 5. 2016 v 18:00, Sub Honore Sancti Ioannis Nepomuceni, (manželé Ondrejkovi – zpěv, M. Flašar housle, M. Kubát – teorba), kaple Březce. 
  11. Sobota 14. 5.2016 v 16:00, Recitál violoncella a klavíru (Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír). 
  12. Neděle 29. 5. 2016 v 17:00, vokální skupina Vocallica.

Koncerty KPH v sezóně 2016 - 2017 (18. sezóna)

 1. Středa 14. 9. 2016 v 19:00 - „Vzpomínka na mého drahého učitele Mistra Josefa Suka“, Ivan Ženatý - housle, Sandra Shapiro z USA - klavír
 2.  Pátek 30. 9. 2016 v 18:00 - „Písně křesťanské Moravy“, Pěvecké sdružení Schola Hnojice, kostel sv. Vavřince, cena 3 000 Kč, vstupné dobrovolné pro tuto farnost
 3. Sobota 8. 10. 2016 v 18:00 - „Absolventi Konzervatoře Kroměříž, JAMU Brno a AMU Bratislava“ 
 4. Sobota 22. 10. 2016 v 17:00 - „Hudba na dvorech královských“, Miroslav Hroch – cemballo
 5.  Neděle 20. 11. 2016 v 16:00 - „Houslový recitál“, Leoš Čepický a Alžběta Čepická 
 6. Středa 28. 12. 2016 - „Vánoční koncert“, Theatre Brass Quintet Ostrava, kostel sv. Vavřince 
 7. Neděle 15. 1. 2017 v 16:00 - „Klavírní recitál Kateřiny Potocké“, sál ZUŠ
 8. Sobota 4. 2. 2017 v 18:00 - „Kalliopé trio Prague“, Vokáčová -housle, J. Zemen - violoncello, A. Grešlová –klavír
 9. Sobota 25. 3. 2017 v 16:00 - „Guarneri trio Prague“, Č. Pavlík – housle, M. Jerie – violoncello, I. Klánský – klavír
 10. Neděle 23. 4. 2017 v 16:00 - „Michaela Špačková a Lukáš Klánský“, fagot a klavír
 11. Úterý 9. 5. 2017 v 18:00 - „Studenti konzervatoře se představují“
 12. Neděle 28. 5. 2017 v 16:00 - „Cesty naděje“, Štěpán Rak – kytara, Alfred Strejček – umělecký přednes, kostel sv. Prokopa Sázavského, vstupné dobrovolné pro tuto farnost na opravy kostela 

Koncerty KPH v sezóně 2017 - 2018 (19 sezóna)

 1. 9. 2017 Ivan Ženatý, housle + Stanislav Bogunia, klavír
 2. 10. 2017 „Violoncellový recitál“ – Jan Páleníček, violoncello a Jitka Čechová, klavír
 3. 12. 2017 Petrof piano trio (klavír, housle, violoncello)
 4. 1 2018 „Novoroční koncert“ Jiří Bárta a Terezie Fialová (violoncello, klavír)
 5. 2. 2018      Wihanovo kvarteto
 1. 7. 4. 2018       Kvarteto Martinů
 2. 29. 4. 2018     Anna Sysová, klarinet a Richard Knížek, klavír
 3. 26. 5. 2018    Anežka Vargová, flétna a Radim Pančocha, klavír
 1. 6. 2018 „Domov můj“ - Štěpán Rak a Jan Matěj Rak, kytary

Koncerty v sezóně 2018 - 2019 (20. sezóna) 

 1. září 2018 Ivan Ženatý Ivan (housle) + Stanislav Bogunia (klavír)
 2. září 2018 Trio Nété (Flajšingr, Slezáková, Burmeč - kytary),
 3. října 2018 Pražské komorní duo + František Novotný (recitace)
 4. listopadu 2018 L. Kubíčková, Urbanová, lesní roh, z Listiny mladých umělců, Z. Valentová, klavír
 5. prosince 2018 Petrof piano trio (Schulmeisterovi, Žvak) a hosté
 6. ledna 2019 Musica dolce vita (Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa)
 7. března 2019 Guarneri trio (Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello, Ivan Klánský – klavír)
 8. března 2019 Wihanovo kvarteto (Čepický, Schulmeister, Žigmund, Kaspřík)
 9. dubna 2019 pořad Johann Sebastian Bach trochu jinak, Medvecká Táńa - recitace, Halina Františáková - housle a E. Novotná - klavír
 10. května 2019 Smetanovo trio (Jitka Čechová – klavír, Radim Kresta – housle, Jan Páleníček – violoncello)