NAŠE NOVINY

obecní zpravodaj

                   

Redakční rada:

předsedkyně:

Hana Šustrová   

 

členové:

Karla Tázlerová

Jana Chmelařová

Vojtěch Kohoutek

Roman Menšík

                        

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                          

 

                                                             

uzávěrka:

Všechny příspěvky a fotografie musí být doručeny vždy do 14. dne v měsíci, který předchází danému vydání na e-mail noviny@stepanov.cz.

e-mail: noviny@stepanov.cz