Pravidla ke stanovení ceny a uveřejnění reklamy a inzerce v novinách

(Příloha Provozní směrnice č. 6/2017 pro vydávání periodického tisku)

V každém vydání novin jsou určeny maximálně 2 strany prostoru reklamě a inzerci dle základní sazby:

1/24 strany –            150 Kč

1/12 strany –            300 Kč

1/8 strany –              450 Kč

1/6 strany –              600 Kč

¼ strany –                 900 Kč

1/3 strany –              1200 Kč

½ strany –                 1800 Kč

Celá strana –             3600 Kč

Reklama na vyžádání konkrétního umístění mimo reklamní stranu (speciální sazby)

Titulka „novin“

Tzv.“ucho“ - max. 1/24 strany 450 Kč

Přesné umístění mimo strany určené pro reklamu a inzerci – příplatek 100 %

vkládaná inzerce cena dohodou

Slevy za pravidelné, po sobě jdoucí opakování inzerce při platbě předem:

3x za sebou sleva 10 %

6x za sebou sleva 20 %

12x za sebou sleva 30 %

Řádková soukromá inzerce je zdarma v rozsahu maximálně 160 znaků s podmínkou identifikace soukromého inzerenta.

Ceny plošné inzerce jsou s platností od  1. 5. 2017 uvedené včetně  DPH.

facebook-icon.jpg

Uzávěrka novin

20. 4. 2022 

do 24:00