Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Popis úřadu

Popis úřadu

Městský úřad

Mgr. Jiří Šindler, MSc.
starosta

starosta@stepanov.cz  
Ing. Luděk Růžička, MBA
místostarosta

mistostarosta@stepanov.cz  
Mgr. Vojtěch Kohoutek
tajemník MěÚ 
+420 585 386 482, +420 725 132 727
tajemnik@stepanov.cz  
Ing. Ivana Válková
hlavní účetní 
+420 585 386 482
valkova@stepanov.cz, ekonom@stepanov.cz  

Struktura městského úřadu

STAROSTA - stojí v čele městského úřadu a je mu přímo podřízena městská policie

MÍSTOSTAROSTA - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve všech záležitostech

TAJEMNÍK - je statutárním zástupcem zaměstnavatele, řídí práci zaměstnanců městského úřadu v přenesené i samostatné působnosti, navrhuje RM organizační strukturu MěÚ, změny organizační struktury MěÚ a změny počtu zaměstnanců MěÚ, navrhuje RM jmenování vedoucích odborů, stanovuje výši jejich platu. Je přímo podřízen starostovi města. Zastává funkci správce rozpočtu v souladu se zákony 128/2000 Sb. a 250/2000 Sb. Plní úkoly stanovené zastupitelstvem, radou a starostou.

Asistent starosty pořizuje záznamy z jednání, vyřizuje korespondenci starosty a tajemníka.

Městský úřad má 3 odbory

 • stavební úřad (SÚ)
 • odbor hospodářsko-správní (HSO)
 • odbor majetko-správní (MSO)

Metodicky je řízen příslušnými odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje, odvolacím orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím Městského úřadu Štěpánov.

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ)

 • Svou činnost vykonává především v přenesené působnosti v oblasti stavebního řádu. 

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ (HSO)

 • Spravuje hospodaření s byty, pronájmy nebytových prostor, užívání veřejného prostranství na základě OZV, agendu hřbitova, ztát a nálezů, srážkových vod a pokut na místě nezaplacených. 
 • Do jeho činnosti spadá chod městského úřadu (mzdy apod.), vedení podatelny MěÚ, styk s bankami, vystavení faktur.
 • Spravuje informační systém.
 • V přenesené působnosti spravuje matriku, evidenci obyvatel, poplatky, OSPOD, opatrovnictví. Provádí úkony v systému CZECH POINT.

    - FINANČNÍ ODDĚLENÍ

 • V samostatné působnosti vykonává správu všech poplatků, které do této působnosti spadají. 
 • Spravuje po účetní stránce hospodaření s majetkem města, vede řádný přehled o hospodaření obce s finančními prostředky.

ODBOR MAJETKO-SPRÁVNÍ (MSO)

 • Technicky zabezpečuje chod zařízení ve správě města, zabezpečuje opravy a údržbu veškerého majetku města v rámci rozpočtu města, pronájmy bytů a pozemků. 
 • Zajišťuje odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých na území města a vyřizuje veškeré záležitosti týkajících se v městě odpadních i pitných vod.
 • Vydává správní rozhodnutí v oblasti znečišťování ovzduší (malé zdroje) a rozkopávky komunikací, vyjadřuje se ke správním řízením stavebního úřadu, životního prostředí a ke všem záležitostem, které se týkají majetku města.
 • Vede evidenci včelstev, zajišťuje veterinární opatření k výstavám zvířectva a ptactva, schvaluje kácení dřevin a náhradní výsadbu.
 • Je zodpovědný za územní plán města. 
 • Referent investic zajišťuje veškeré náležitosti ohledně výstavby nových objektů a staveb, kdy je investorem město.

STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Organizační schéma Městského úřadu Štěpánov schválené Radou obce Štěpánov dne 25.03.2024 usnesením č. 37R/2/24 s účinností od 01.04.2024.

Úřední a pokladní dny:

Pondělí 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00

 

Mimo tyto úřední hodiny příslušní úředníci vyřizují dříve přijatá podání či mohou být zaneprázdněni místním šetřením a jinými úkoly a proto v tuto dobu nemusí být Vaše záležitosti vyřízeny. 

Pondělí, Středa

8:00 - 11:30    12:30 - 17:00

Úterý, Čtvrtek 8:00 - 11:30    12:30 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:30