Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Popis úřadu

Popis úřadu

  Obecní úřad

  Mgr. Jiří Šindler
  starosta
  +420 585 319 611, +420 724 179 844
  starosta@stepanov.cz  
  Ing. Luděk Růžička
  místostarosta
  +420 739 506 698
  mistostarosta@stepanov.cz  
  Mgr. Vojtěch Kohoutek
  tajemník OÚ 
  +420 585 386 482, +420 725 132 727
  tajemnik@stepanov.cz  
  Ing. Ivana Válková
  hlavní účetní 
  +420 585 386 482
  valkova@stepanov.cz, ekonom@stepanov.cz  

  Struktura obecního úřadu

  STAROSTA OBCE - stojí v čele obecního úřadu a je mu přímo podřízena Obecní policie

  MÍSTOSTAROSTA - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve všech záležitostech

  TAJEMNÍK - je statutárním zástupcem zaměstnavatele, řídí práci zaměstnanců obecního úřadu v přenesené i samostatné působnosti, navrhuje RO organizační strukturu OÚ, změny organizační struktury OÚ a změny počtu zaměstnanců OÚ, navrhuje RO jmenování vedoucích odborů, stanovuje výši jejich platu. Je přímo podřízen starostovi obce. Zastává funkci správce rozpočtu v souladu se zákony 128/2000 Sb. a 250/2000 Sb. Plní úkoly stanovené zastupitelstvem, radou a starostou.

  Asistent starosty pořizuje záznamy z jednání, vyřizuje korespondenci starosty a tajemníka.

  Obecní úřad má 3 odbory

  • stavební úřad (SÚ)
  • odbor hospodářsko-správní (HSO)
  • odbor majetko-správní (MSO)

  Metodicky je řízen příslušnými odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje, odvolacím orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím Obecního úřadu Štěpánov.

  ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ)

  • Svou činnost vykonává především v přenesené působnosti v oblasti stavebního řádu. 

  ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ (HSO)

  • Spravuje hospodaření s byty, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků.
  • Do jeho činnosti spadá chod obecního úřadu (mzdy apod.) i vedení podatelny OÚ.
  • Spravuje informační systém - data z katastrálního úřad apod.
  • V přenesené působnosti spravuje matriku, evidenci obyvatel, sociální šetření a veškerou agendu, která s tímto souvisí. Provádí úkony v systému CZECH POINT.

      - FINANČNÍ ODDĚLENÍ

  • V samostatné působnosti vykonává správu všech poplatků, které do této působnosti spadají. Spravuje poplatky v přenesené působnosti.
  • Spravuje po účetní stránce hospodaření s majetkem obce, vede řádný přehled o hospodaření obce s finančními prostředky.

  ODBOR MAJETKO-SPRÁVNÍ (MSO)

  • Technicky zabezpečuje chod zařízení ve správě obce, zabezpečuje opravy a údržbu veškerého majetku obce v rámci rozpočtu obce.
  • Zajišťuje odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých na území obce a vyřizuje veškeré záležitosti týkajících se v obci odpadních i pitných vod.
  • Vydává správní rozhodnutí v oblasti znečišťování ovzduší (malé zdroje) a rozkopávky komunikací, vyjadřuje se ke správním řízením stavebního úřadu, životního prostředí a ke všem záležitostem, které se týkají majetku obce.
  • Vede evidenci včelstev, zajišťuje veterinární opatření k výstavám zvířectva a ptactva, schvaluje kácení dřevin a náhradní výsadbu.
  • Je zodpovědný za územní plán obce. 
  • Referent investic zajišťuje veškeré náležitosti ohledně výstavby nových objektů a staveb, kdy je investorem obec.

  STRUKTURA OBECNÍHO ÚŘADU

  Organizační schéma Obecního úřadu Štěpánov schválené Radou obce Štěpánov dne 15. 4. 2019 usnesením č. 13R/3/19 s účinností od 1. 7. 2019.

   

  Seznam e-mailových adres a telefonních spojení 

  Elektronická podatelna

  podatelna[et]stepanov.cz

  585 386 482

  Starosta

  starosta[et]stepanov.cz

  585 319 610        724 179 844

  Asistent - Tomáš Musil

  asistent[et]stepanov.cz

  731 549 393 

  Tajemník

  tajemnik[et]stepanov.cz

  585 387 257        725 132 727

  Stavební úřad - Rostislav Götz

  stavebni[et]stepanov.cz

  725 862 122

  Referent investic - Soňa Zbořilová

  investice[et]stepanov.cz

  585 319 554        734 162 664

  Matrika - Irena Navrátilová

  matrika[et]stepanov.cz

  777 481 532

  Správa majetku obce - František Klein

  klein[et]stepanov.cz

  724 246 136

  Kompostárna - Mgr. Vojtěch Holý

  kompostarna[et]stepanov.cz

  603 564 780

  Hlavní účetní - Ing.Ivana Válková

  ekonom[et]stepanov.cz

  585 386 482

  Poplatky - odpady, pes apod. - Jaroslava Vážanská

  poplatky[et]stepanov.cz

  587 070 003

  Pozemky, ÚP - Lenka Pacáková

  pacakova[et]stepanov.cz

  734 178 090

  Knihovna - Marcela Šerá

  knihovna[et]stepanov.cz

  585 387 032

  Základní škola

  skola[et]zsstepanov.cz

  777 033 930

  Školka Sídliště

  skolkasidliste[et]stepanov.cz

  585 386 120

  Školka Moravská Huzová

  skolkahuzova[et]stepanov.cz

  585 386 748        777 481 530

  Kino

  kino[et]stepanov.cz

  777 481 534

  Školní jídelna při ZŠ

  skolnijidelna[et]stepanov.cz

  608 984 227

   

  Úřední a pokladní dny:

  Obecní úřad, tel. 585 386 482 

  Stavební úřad, tel. 585 387 267

  Pondělí 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00
  Středa 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00

  Mimo tyto úřední hodiny příslušní úředníci vyřizují dříve přijatá podání či mohou být zaneprázdněni místním šetřením a jinými úkoly a proto v tuto dobu nemusí být Vaše záležitosti vyřízeny. Podatelna by měla být  v provozu téměř vždy v tuto pracovní dobu:

  Pondělí, Středa

  8:00 - 11:30    12:30 - 17:00

  Úterý, Čtvrtek 8:00 - 11:30    12:30 - 15:00
  Pátek 8:00 - 11:30    12:30 - 13:30