Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Popis úřadu

Popis úřadu

  Městský úřad

  Mgr. Jiří Šindler
  starosta
  +420 585 319 611, +420 724 179 844
  starosta@stepanov.cz  
  Ing. Luděk Růžička
  místostarosta
  +420 739 506 698
  mistostarosta@stepanov.cz  
  Mgr. Vojtěch Kohoutek
  tajemník MÚ 
  +420 585 386 482, +420 725 132 727
  tajemnik@stepanov.cz  
  Ing. Ivana Válková
  hlavní účetní 
  +420 585 386 482
  valkova@stepanov.cz, ekonom@stepanov.cz  

  Struktura městského úřadu

  STAROSTA - stojí v čele městského úřadu a je mu přímo podřízena Obecní policie

  MÍSTOSTAROSTA - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve všech záležitostech

  TAJEMNÍK - je statutárním zástupcem zaměstnavatele, řídí práci zaměstnanců městského úřadu v přenesené i samostatné působnosti, navrhuje RM organizační strukturu MěÚ, změny organizační struktury MěÚ a změny počtu zaměstnanců MěÚ, navrhuje RM jmenování vedoucích odborů, stanovuje výši jejich platu. Je přímo podřízen starostovi města. Zastává funkci správce rozpočtu v souladu se zákony 128/2000 Sb. a 250/2000 Sb. Plní úkoly stanovené zastupitelstvem, radou a starostou.

  Asistent starosty pořizuje záznamy z jednání, vyřizuje korespondenci starosty a tajemníka.

  Městský úřad má 3 odbory

  • stavební úřad (SÚ)
  • odbor hospodářsko-správní (HSO)
  • odbor majetko-správní (MSO)

  Metodicky je řízen příslušnými odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje, odvolacím orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím Městského úřadu Štěpánov.

  ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ)

  • Svou činnost vykonává především v přenesené působnosti v oblasti stavebního řádu. 

  ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ (HSO)

  • Spravuje hospodaření s byty, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků.
  • Do jeho činnosti spadá chod obecního úřadu (mzdy apod.) i vedení podatelny MěÚ.
  • Spravuje informační systém - data z katastrálního úřad apod.
  • V přenesené působnosti spravuje matriku, evidenci obyvatel, sociální šetření a veškerou agendu, která s tímto souvisí. Provádí úkony v systému CZECH POINT.

      - FINANČNÍ ODDĚLENÍ

  • V samostatné působnosti vykonává správu všech poplatků, které do této působnosti spadají. Spravuje poplatky v přenesené působnosti.
  • Spravuje po účetní stránce hospodaření s majetkem města, vede řádný přehled o hospodaření obce s finančními prostředky.

  ODBOR MAJETKO-SPRÁVNÍ (MSO)

  • Technicky zabezpečuje chod zařízení ve správě města, zabezpečuje opravy a údržbu veškerého majetku města v rámci rozpočtu města.
  • Zajišťuje odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých na území města a vyřizuje veškeré záležitosti týkajících se v městě odpadních i pitných vod.
  • Vydává správní rozhodnutí v oblasti znečišťování ovzduší (malé zdroje) a rozkopávky komunikací, vyjadřuje se ke správním řízením stavebního úřadu, životního prostředí a ke všem záležitostem, které se týkají majetku města.
  • Vede evidenci včelstev, zajišťuje veterinární opatření k výstavám zvířectva a ptactva, schvaluje kácení dřevin a náhradní výsadbu.
  • Je zodpovědný za územní plán města. 
  • Referent investic zajišťuje veškeré náležitosti ohledně výstavby nových objektů a staveb, kdy je investorem město.

  STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

  Organizační schéma Městského úřadu Štěpánov schválené Radou obce Štěpánov dne 15. 4. 2019 usnesením č. 13R/3/19 s účinností od 1. 7. 2019.

   

  Úřední a pokladní dny:

  Usnesením Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 o přijetí krizového opatření v návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky nouzový stav, jsou úřední hodiny Městského úřadu Štěpánov včetně úředních hodin podatelny do odvolání omezeny ve smyslu výše uvedeného usnesení a to:

  pondělí a středa 

  9 - 11 a 13 - 16 hodin

  Městský úřad, tel. 585 386 482 

  Stavební úřad, tel. 585 387 267

  Pondělí 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00
  Středa 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00

  Mimo tyto úřední hodiny příslušní úředníci vyřizují dříve přijatá podání či mohou být zaneprázdněni místním šetřením a jinými úkoly a proto v tuto dobu nemusí být Vaše záležitosti vyřízeny. Podatelna by měla být  v provozu téměř vždy v tuto pracovní dobu:

  Pondělí, Středa

  8:00 - 11:30    12:30 - 17:00

  Úterý, Čtvrtek 8:00 - 11:30    12:30 - 15:00
  Pátek 8:00 - 11:30    12:30 - 13:30