Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Popis úřadu

Popis úřadu

Obecní úřad

Mgr. Jiří Šindler
starosta
+420 585 319 611, +420 724 179 844
starosta@stepanov.cz  
Ing. Luděk Růžička
místostarosta
+420 739 506 698
mistostarosta@stepanov.cz  
Mgr. Vojtěch Kohoutek
tajemník OÚ 
+420 585 386 482, +420 725 132 727
tajemnik@stepanov.cz  
Ing. Ivana Válková
hlavní účetní 
+420 585 386 482
valkova@stepanov.cz, ekonom@stepanov.cz  

Struktura obecního úřadu

STAROSTA OBCE - stojí v čele obecního úřadu a je mu přímo podřízena Obecní policie

MÍSTOSTAROSTA - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve všech záležitostech

TAJEMNÍK - je statutárním zástupcem zaměstnavatele, řídí práci zaměstnanců obecního úřadu v přenesené i samostatné působnosti, navrhuje RO organizační strukturu OÚ, změny organizační struktury OÚ a změny počtu zaměstnanců OÚ, navrhuje RO jmenování vedoucích odborů, stanovuje výši jejich platu. Je přímo podřízen starostovi obce. Zastává funkci správce rozpočtu v souladu se zákony 128/2000 Sb. a 250/2000 Sb. Plní úkoly stanovené zastupitelstvem, radou a starostou.

Asistent starosty pořizuje záznamy z jednání, vyřizuje korespondenci starosty a tajemníka.

Obecní úřad má 3 odbory

 • stavební úřad (SÚ)
 • odbor hospodářsko-správní (HSO)
 • odbor majetko-správní (MSO)

Metodicky je řízen příslušnými odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje, odvolacím orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím Obecního úřadu Štěpánov.

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ)

 • Svou činnost vykonává především v přenesené působnosti v oblasti stavebního řádu. 

ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ (HSO)

 • Spravuje hospodaření s byty, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků.
 • Do jeho činnosti spadá chod obecního úřadu (mzdy apod.) i vedení podatelny OÚ.
 • Spravuje informační systém - data z katastrálního úřad apod.
 • V přenesené působnosti spravuje matriku, evidenci obyvatel, sociální šetření a veškerou agendu, která s tímto souvisí. Provádí úkony v systému CZECH POINT.

    - FINANČNÍ ODDĚLENÍ

 • V samostatné působnosti vykonává správu všech poplatků, které do této působnosti spadají. Spravuje poplatky v přenesené působnosti.
 • Spravuje po účetní stránce hospodaření s majetkem obce, vede řádný přehled o hospodaření obce s finančními prostředky.

ODBOR MAJETKO-SPRÁVNÍ (MSO)

 • Technicky zabezpečuje chod zařízení ve správě obce, zabezpečuje opravy a údržbu veškerého majetku obce v rámci rozpočtu obce.
 • Zajišťuje odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých na území obce a vyřizuje veškeré záležitosti týkajících se v obci odpadních i pitných vod.
 • Vydává správní rozhodnutí v oblasti znečišťování ovzduší (malé zdroje) a rozkopávky komunikací, vyjadřuje se ke správním řízením stavebního úřadu, životního prostředí a ke všem záležitostem, které se týkají majetku obce.
 • Vede evidenci včelstev, zajišťuje veterinární opatření k výstavám zvířectva a ptactva, schvaluje kácení dřevin a náhradní výsadbu.
 • Je zodpovědný za územní plán obce. 
 • Referent investic zajišťuje veškeré náležitosti ohledně výstavby nových objektů a staveb, kdy je investorem obec.

STRUKTURA OBECNÍHO ÚŘADU

Organizační schéma Obecního úřadu Štěpánov schválené Radou obce Štěpánov dne 15. 4. 2019 usnesením č. 13R/3/19 s účinností od 1. 7. 2019.

 

Seznam e-mailových adres a telefonních spojení 

Elektronická podatelna

podatelna[et]stepanov.cz

585 386 482

Starosta

starosta[et]stepanov.cz

585 319 610        724 179 844

Asistent - Tomáš Musil

asistent[et]stepanov.cz

731 549 393 

Tajemník

tajemnik[et]stepanov.cz

585 387 257        725 132 727

Stavební úřad - Rostislav Götz

stavebni[et]stepanov.cz

725 862 122

Referent investic - Soňa Zbořilová

investice[et]stepanov.cz

585 319 554        734 162 664

Matrika - Irena Navrátilová

matrika[et]stepanov.cz

777 481 532

Správa majetku obce - František Klein

klein[et]stepanov.cz

724 246 136

Kompostárna - Mgr. Vojtěch Holý

kompostarna[et]stepanov.cz

603 564 780

Hlavní účetní - Ing.Ivana Válková

ekonom[et]stepanov.cz

585 386 482

Poplatky - odpady, pes apod. - Jaroslava Vážanská

poplatky[et]stepanov.cz

587 070 003

Pozemky, ÚP - Lenka Pacáková

pacakova[et]stepanov.cz

734 178 090

Knihovna - Marcela Šerá

knihovna[et]stepanov.cz

585 387 032

Základní škola

skola[et]zsstepanov.cz

777 033 930

Školka Sídliště

skolkasidliste[et]stepanov.cz

585 386 120

Školka Moravská Huzová

skolkahuzova[et]stepanov.cz

585 386 748        777 481 530

Kino

kino[et]stepanov.cz

777 481 534

Školní jídelna při ZŠ

skolnijidelna[et]stepanov.cz

608 984 227

 

Úřední dny:

Obecní úřad, tel. 585 386 482 

Stavební úřad, tel. 585 387 267

Pondělí 7:30 - 11:30    12:30 - 17:00
Středa 7:30 - 11:30    12:30 - 17:00

Mimo tyto úřední hodiny příslušní úředníci vyřizují dříve přijatá podání či mohou být zaneprázdněni místním šetřením a jinými úkoly a proto v tuto dobu nemusí být Vaše záležitosti vyřízeny. Podatelna by měla být  v provozu téměř vždy v tuto pracovní dobu:

Pondělí, Středa

7:30 - 11:30    12:30 - 17:00

Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:30    12:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 11:30    12:30 - 13:30