Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Město Štěpánov

2. Důvod a způsob založení

Město Štěpánov (dále jen "město") má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Město bylo zřízeno ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Knihovna
 • JSDH
 • Kino
 • Klub seniorů
 • Klub rodičů a dětí
 • Klub přátel hudby

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městský úřad
  Horní 444/7
  783 13 Štěpánov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městský úřad
  Horní 444/7
  783 13 Štěpánov

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 11:00     12:30 - 17:00

  Středa 8:00 - 11:00     12:30 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 386 482

 • 4.5 Čísla faxu

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.stepanov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@stepanov.cz
  tajemnik@stepanov.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  8xab2jm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1801704379 / 0800

6. IČ

00299511

7. DIČ

CZ00299511

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

2015

2016

2017

2018

 

2019

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: