Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Město Štěpánov

2. Důvod a způsob založení

Město Štěpánov (dále jen "město") má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Město bylo zřízeno ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Město:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Město spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městský úřad
  Horní 444/7
  783 13 Štěpánov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městský úřad
  Horní 444/7
  783 13 Štěpánov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 11:00     12:30 - 17:00
  Středa 8:00 - 11:00     12:30 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 386 482

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.stepanov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městský úřad
  Horní 444/7
  783 13 Štěpánov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starosta@stepanov.cz
  tajemnik@stepanov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  8xab2jm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1801704379 / 0800

6. IČ

00299511

7. DIČ

CZ00299511, město je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli město žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 2024

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: