Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Volby 2020 > Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Volební obvod č. 66 se sídlem v Olomouci

 

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020

(případné II. kolo voleb konané ve dnech 9. a 10. října 2020)

 

V souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji každé politické straně, politickému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Štěpánov.

Počet volebních okrsků v obci - 4

Sídla volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1   Základní umělecká škola, Nádražní 232/5, Štěpánov     

Volební okrsek č. 2   Základní umělecká škola, Nádražní 232/5, Štěpánov

Volební okrsek č. 3   Základní škola, Dolní 597, Štěpánov

Volební okrsek č. 4   Obecní dům, Štěpánov, část Moravská Huzová 60

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR je možné hlasovat na voličský průkaz.

 

Volič, který má trvalý pobyt ve Štěpánově a nebude moci volit ve volbách do Senátu Parlamentu ČR konaných dne 2. a 3. října 2020 (případné II. kolo voleb dne 9. a 10. října 2020) ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá na jeho žádost Městský úřad Štěpánov voličský průkaz, který jej opravňuje volit ve volbách do Senátu Parlamentu ČR mimo stálý volební okrsek, a to pouze v rámci Olomouckého kraje, volebním obvodu č. 66, ve kterém má volič trvalý pobyt.

 

         Žádost o vydání voličského průkazu lze podat těmito způsoby:

  • písemně – musí být doručena nejpozději dne 25. 9. 2020 do 16 hodin a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče.

     Adresa pro zaslání: Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

 

  • elektronicky – musí být doručena do datové schránky úřadu nejpozději dne 25. 9. 2020 do 16 hodin, a to prostřednictvím datové schránky voliče.

 

  • osobně lze  požádat na  Městském úřadě Štěpánov, v  kanceláři č. 5 v  přízemí, poslední den pro podání 30. 9. 2020 do 16 hodin, volič se musí prokázat platným občanským průkazem.

Městský úřad Štěpánov předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.