Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Volby 2020 > Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

 

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Štěpánov.

Počet volebních okrsků v obci - 4

Sídla volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1   Základní umělecká škola, Nádražní 232/5, Štěpánov     

Volební okrsek č. 2   Základní umělecká škola, Nádražní 232/5, Štěpánov

Volební okrsek č. 3   Základní škola, Dolní 597, Štěpánov

Volební okrsek č. 4   Obecní dům, Štěpánov, část Moravská Huzová 60

 

 

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

V krajských volbách je možné hlasovat na voličský průkaz.

 

Volič, který má trvalý pobyt ve Štěpánově a nebude moci volit ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje konaných dne 2. a 3. října 2020 ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá na jeho žádost Městský úřad Štěpánov voličský průkaz, který jej opravňuje volit ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje mimo stálý volební okrsek, a to pouze v rámci Olomouckého kraje, ve kterém má volič trvalý pobyt.

 Žádost o vydání voličského průkazu lze podat těmito způsoby:

  • písemně – musí být doručena nejpozději dne 25.09.2020 do 16,00 hodin a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče.

     Adresa pro zaslání: Městský úřad Štěpánov, horní 444/7, 783 13 Štěpánov

 

  • elektronicky – musí být doručena do datové schránky úřadu nejpozději dne 25.9. 2020 do 16 hodin, a to prostřednictvím datové schránky voliče.

 

  • osobně lze požádat na Městském úřadě Štěpánov, v kanceláři č. 5 v přízemí, poslední den pro podání 30. 9. 2020 do 16 hodin, volič se musí prokázat platným občanským průkazem.

Městský úřad Štěpánov předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.