Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Radnice > Vyhlášky, zákony, oznámení

Vyhlášky, zákony, oznámení

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
OZV č. 1/2017 o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je obec Štěpánov 27.4.2017
OZV č. 2/2017 o nočním klidu 12.5.2017
OZV č. 2/2016 o nočním klidu 1. 1. 2017
OZV č. 1/2016  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2017
OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2016
OZV č. 3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 1. 1. 2014
OZV č. 2/2013 o vymezení doby nočního klidu a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku  15.10.2013
OZV č 2-2011 VHP 1.1.2012
OZV č 3- popl. za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
OZV č 2-2010 o poplatku ze psů 1.1.2011
OZV č. 1.2010, kterou se mění OZV č. 4.2006, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 2.2008 a č. 1.2009 1.1.2011
Nařízení RO 2009.2 - Zimní údržba 1.1.2010
Daň z nemovitostí dle FÚ Olomouc 2010 1.1.2010
2009.2 - OZV Čipování psů 1.1.2010
2009.1 - Obecně závazná vyhláška č. 1.2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4.2006, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2.2008 1.3.2009
2008.2, kterou se mění OZV 4.2006 MÍSTNÍ POPLATKY
26.1.2009
Rozhodnutí 2008.2 - čestné občanství
26.1.2009
Rozhodnutí 2008.1 - obecní symboly
26.1.2009
1/2007 O systému odpadů
1.1.2008
5-2006, Územní plán po změně č. 2
28.12.2006
2/2006 - volný pohyb psů
30.11.2006
1/2006 o pořádání kulturních akcí
14.7.2006
2/2004 - Územní plán obce
20.7.2004
1/2004 - Požární řád obce
20.7.2004
2/2002 - O chování osob na veřejných pohřebištích
13.11.2002
1/1999 - O změně územního plánu
11.5.1999
2/1996 - O obecní policii
20.8.1996
4/2014 - Poskytování veřejné podpory
7.4.2014

Nařízení rady obce:

2015.4 Zákaz podomního prodeje na území obce

2008.2 Pravidla pro označování ulic a domů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon