Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Potřebuji vyřídit > Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Nové podmínky - 2020

 

Obec Štěpánov a firma Marius Pedersen a. s., Uničovská 64, Šternberk provozuje od poloviny roku 2007 sběrný dvůr odpadů ve Štěpánově. Tento sběrný dvůr vznikl ve spolupráci mezi obcí Štěpánov, ZD Štěpánov a firmou REMIT s. r. o.

Pro občana Štěpánova je návoz odpadů velmi jednoduchý. V době provozu je možno přivést odpad na sběrný dvůr, kde po kontrole OP, respektive trvalého bydliště občana v obci Štěpánov, je většina odpadů ukládána dle jednotlivých druhů do přistavených kontejnerů zdarma. Rozsah druhů odpadů, který má občan zdarma a za který občan platí, je dán rozhodnutím zastupitelstva obce. Je to z toho důvodu, že ty druhy odpadů, které neplatí občan a nejsou ze zákona odebírány zdarma, obec Štěpánov platí ze svého rozpočtu. Kromě klasické recyklace skla, papíru, plastů a kovů je možno recyklovat některé nebezpečné odpady, jako např. monočlánky, akubaterie, barvy, rozpouštědla, filtry a absorpční materiály. Sběrný dvůr ve Štěpánově je součástí oficiálního seznamu sběrných míst vyřazených elektrozařízení ČR, kde může každý občan uložit nefunkční , ale úplný elektrospotřebič zdarma. Rozsah zpětného odběru je vskutku široký: od lednic, myček, mraznic, mikrovlnných trub a jiných kuchyňských spotřebičů až po televize, videa, rádia, počítače, telefony. Tato elektrozařízení se rozebírají a zpětně se používají jednotlivé komponenty. Jak již bylo ale zdůrazněno, musí se jednat o úplné elektrospotřebiče, nerozebrané, neboť zpracovatelé počítají s využitím celého elektrospotřebiče, ne jeho částí.

K problematice stavebních sutí není ve Štěpánově problém, jen z důvodů kategorizace odpadů upozorňuji na rozdělení stavebních odpadů na ostatní a nebezpečné, které je třeba respektovat a odděleně přivážet. Do takzvané kategorie ostatních patří: stavební sutě, cihly, beton, asfalt, do nebezpečných určených k zvláštnímu nakládání patří stavební odpady hlavně s asbestem, to je heraklit, azbestové desky, většinou střešní a izolační stavebniny z minulé doby.

V případě, že by jste se chtěli poradit o likvidaci jakéhokoliv odpadu, můžete kontaktovat i pracovníky ve Šternberku  na tel. 585 012 165.

Marius Pedersen, a. s., Uničovská 64, 785 01  Šternberk

 

Otvírací doba sběrného dvora ve Štěpánově                    Kontaktní telefon na pracovníka sběrného dvora

Pondělí a středa        14:00 - 18:00 hod                                                                  734 238 303

Sobota                          8:00 - 12:00 hod                                                               

 

Ceník uložení odpadů - Sběrný dvůr - občané Štěpánov

Ceník uložení odpadů - Sběrný dvůr - občané Štěpánova a podnikatelé od 1. 7. 2017

 

Interní manuál SD Štěpánov