Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Potřebuji vyřídit > Odpadové hospodářství > Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Nové podmínky - 2020

 

Město Štěpánov a firma Marius Pedersen a. s., Uničovská 64, Šternberk provozuje od poloviny roku 2007 sběrný dvůr odpadů ve Štěpánově. Tento sběrný dvůr vznikl ve spolupráci mezi obcí Štěpánov, ZD Štěpánov a firmou REMIT s. r. o.

Pro občana Štěpánova je návoz odpadů velmi jednoduchý. V době provozu je možno přivést odpad na sběrný dvůr, kde po kontrole OP, respektive trvalého bydliště občana ve městě Štěpánov, je většina odpadů ukládána dle jednotlivých druhů do přistavených kontejnerů zdarma. Rozsah druhů odpadů, který má občan zdarma a za který občan platí, je dán rozhodnutím zastupitelstva města. Je to z toho důvodu, že ty druhy odpadů, které neplatí občan a nejsou ze zákona odebírány zdarma, město Štěpánov platí ze svého rozpočtu. Kromě klasické recyklace skla, papíru, plastů a kovů je možno recyklovat některé nebezpečné odpady, jako např. monočlánky, akubaterie, barvy, rozpouštědla, filtry a absorpční materiály. Sběrný dvůr ve Štěpánově je součástí oficiálního seznamu sběrných míst vyřazených elektrozařízení ČR, kde může každý občan uložit nefunkční , ale úplný elektrospotřebič zdarma. Rozsah zpětného odběru je vskutku široký: od lednic, myček, mraznic, mikrovlnných trub a jiných kuchyňských spotřebičů až po televize, videa, rádia, počítače, telefony. Tato elektrozařízení se rozebírají a zpětně se používají jednotlivé komponenty. Jak již bylo ale zdůrazněno, musí se jednat o úplné elektrospotřebiče, nerozebrané, neboť zpracovatelé počítají s využitím celého elektrospotřebiče, ne jeho částí.

K problematice stavebních sutí není ve Štěpánově problém, jen z důvodů kategorizace odpadů upozorňuji na rozdělení stavebních odpadů na ostatní a nebezpečné, které je třeba respektovat a odděleně přivážet. Do takzvané kategorie ostatních patří: stavební sutě, cihly, beton, asfalt, do nebezpečných určených k zvláštnímu nakládání patří stavební odpady hlavně s asbestem, to je heraklit, azbestové desky, většinou střešní a izolační stavebniny z minulé doby.

V případě, že by jste se chtěli poradit o likvidaci jakéhokoliv odpadu, můžete kontaktovat i pracovníky ve Šternberku  na tel. 585 012 165.

Marius Pedersen, a. s., Uničovská 64, 785 01  Šternberk

 

Otvírací doba sběrného dvora ve Štěpánově                      Kontaktní telefon na pracovníka sběrného dvora

Pondělí a středa        14:00 - 17:30 hod                                             734 238 303 (telefon neslouží pro objednávku kontejneru)

Sobota                           8:00 - 11:30 hod                                               kontejner nutné objednávat na telefonu 739 506 699 

 

 

 

 

Ceník 2020

Interní manuál SD Štěpánov