Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Město > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


 

 Formulář - objednávka hlášení

 

Výňatek z příslušné směrnice:

Oficiální zprávy starosty města a městského úřadu i ostatní zprávy jsou hlášeny v pracovní dny v 17:30 – 17:50 hodin tak, aby hlášení nezasahovalo do zvonění zvonu v kapli v Březcích v 18 hodin.  Vyhlašování v jiném než obvyklém čase, podléhá schválení vedoucím HSO, případně tajemníkem. Poplatek za vyhlášení jedné zprávy je 60 Kč. Mimořádné komerční hlášení (prodejce dopoledne apod.) je zpoplatněno částkou 300 Kč. Od poplatku je osvobozeno: úřední hlášení, úmrtí, ztráty a nálezy věcí a zvířat, vyhlášení sportovních či kulturních akcí místních spolků a organizací, hlášení zdravotnických zařízení, škol a jiná hlášení podobného charakteru. Komerční hlášení místních podnikatelů v počtu do 10 hlášení měsíčně podléhá slevě 50 %. Poplatek za hlášení je vybírán v hotovosti na pokladně MěÚ před vyhlášením, případně na základě vystavené faktury dle objednávky-žádosti o hlášení. Podklad k fakturaci dává asistent. Do hlášení nebudou přijaty inzeráty, jejichž obsah by překračoval povolený limit 400 znaků včetně mezer (cca 65 slov) a který by narušoval mravní a estetické cítění občanů. Hlášení je možno podat písemně s podpisem zadavatele na předepsaném formuláři, který je fyzicky k dispozici na podatelně Městského úřadu Štěpánov nebo online ke stažení na webových stránkách města. Žádosti o hlášení budou archivovány. Za obsah podaných hlášení plně odpovídá objednatel. Podání jsou přijímána na podatelně MěÚ a evidována asistentem v samostatné evidenci.  Hlášení provádí pracovníci hospodářsko správního odboru, ve Stádle je hlášení zajištěno dálkovým způsobem. Hlášení je též zveřejňováno ve formátu *.pdf na webových stránkách města – zveřejnění zabezpečí asistent či pověřený pracovník.

Hlášení 22. října 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

Vážení spoluobčané, v rámci probíhající evidence odpadových nádob Vás žádáme o pomoc při příštím svozu odpadu, který proběhne ve středu 27. října. Prosíme občany Moravské Huzové, Březců a Štěpánova, aby v tento svozový den vyvezli na ulici všechny popelnice na komunální a biologicky rozložitelný odpad, které vlastní a používají, a ponechali je na ulici až do 18 h. Každá popelnice musí být opatřena cedulkou s číslem popisným domu, ke kterému patří, a to alespoň provizorně, např. papírem s lepící páskou.

 

Školní jídelna Štěpánov přijme pracovnici nebo pracovníka na výpomoc do školní kuchyně. Pomoc je třeba okamžitě, nástup je možný hned pondělí 25. října, nutný zdravotní průkaz. Vhodné i pro důchodkyni nebo maminku na mateřské dovolené. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny na tel. č. 585 386 499 nebo 608 984 227.

 

Ve dnech 27. až 29. 10. 2021 nebude MUDr.Tóthová z důvodu dovolené ordinovat. Zastupuje MUDr.David Folprecht ve svých ordinačních hodinách. V akutních a neodkladných stavech vás ošetření oddělení urgentního příjmu FN Olomouc nebo pohotovost nemocnice Šternberk.

 

Z důvodu včerejšího hašení požáru ve Štěpánově, kdy při odběru vody z hydrantů došlo ke kolísání tlaku ve vodovodním řadu, se ve vašem vodovodu může vyskytnout zakalená voda.

 

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje občany na plánovanou odstávku elektřiny, která zahrnuje ulici Dolní a ulici Polní. Přerušení dodávky elektřiny proběhne ve středu 10. listopadu od 8 do 15 hodin.

 

Leopold Čuda, kameník ze Šternberka nabízí své služby. Sekání písma, obnovu starých nápisů, opravy pomníků.  Dále nabízí služby hrobnictví, uložení urny, výkopy hrobů, urnové sklípky. Prodává lucerny a vázy a také kámen ze žuly na pečení. Po telefonické domluvě přijede a zhotoví zdarma návrh pomníku, řešení oprav a další. Telefonní kontakt na kameníka Čudu je 606 201 456.

 

Město Štěpánov pořádá ve čtvrtek 28. října Lampionový průvod do parku TGM u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu. Sraz je v 18 hodin. Horní konec u bývalé Ledy a dolní konec u obchůdku. Kromě oslav státního svátku se můžete těšit na První punč.

 

Srdečně vás zveme na talkshow herečky Sandry Pogodové a muzikanta Richarda Pogody. Uskuteční se v sobotu 6. listopadu od 19 hodin v sále kina ve Štěpánově. Předprodej vstupenek již probíhá na pokladně městského úřadu a cena je 170 korun českých.

 

 

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s. na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

 

U příležitosti připomínky 745. výročí od založení obce Březce srdečně zveme všechny spoluobčany na společné setkání v den státního svátku ve čtvrtek 28. října. V 18 hodin se uskuteční mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého a od 19 hodin lampionový průvod obcí. Sraz u kříže na návsi. Na závěr průvodu bude připraveno drobné občerstvení pro děti.  

 

Další možnost využít bezplatné poradenství právníka Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný budete mít ve středu 27. října od 15 do 17 hodin v kanceláři č. 6 v 1. patře MěÚ Štěpánov. Na schůzku k právníkovi je nutné se objednat na telefonu 585 386 482.Hlášení 20. 10. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje občany na plánovanou odstávku elektřiny, která zahrnuje ulici Dolní a ulici Polní. Přerušení dodávky elektřiny proběhne ve středu 10. listopadu od 8 do 15 hodin.

 

Leopold Čuda, kameník ze Šternberka nabízí své služby. Sekání písma, obnovu starých nápisů, opravy pomníků.  Dále nabízí služby hrobnictví, uložení urny, výkopy hrobů, urnové sklípky. Prodává lucerny a vázy a také kámen ze žuly na pečení. Po telefonické domluvě přijede a zhotoví zdarma návrh pomníku, řešení oprav a další. Telefonní kontakt na kameníka Čudu je 606 201 456.

 

Město Štěpánov pořádá ve čtvrtek 28. října Lampionový průvod do parku TGM u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu. Sraz je v 18 hodin. Horní konec u bývalé Ledy a dolní konec u obchůdku. Kromě oslav státního svátku se můžete těšit na První punč.

 

Srdečně vás zveme na talkshow herečky Sandry Pogodové a muzikanta Richarda Pogody. Uskuteční se v sobotu 6. listopadu od 19 hodin v sále kina ve Štěpánově. Předprodej vstupenek již probíhá na pokladně městského úřadu a cena je 170 korun českých.

 

 

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s. na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

 

U příležitosti připomínky 745. výročí od založení obce Březce srdečně zveme všechny spoluobčany na společné setkání v den státního svátku ve čtvrtek 28. října. V 18 hodin se uskuteční mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého a od 19 hodin lampionový průvod obcí. Sraz u kříže na návsi. Na závěr průvodu bude připraveno drobné občerstvení pro děti.  

 

Další možnost využít bezplatné poradenství právníka Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný budete mít ve středu 27. října od 15 do 17 hodin v kanceláři č. 6 v 1. patře MěÚ Štěpánov. Na schůzku k právníkovi je nutné se objednat na telefonu 585 386 482.Hlášení 18. 10. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice, kohouty, krmivo pro slepice, vitamíny a doplňky pro drůbež. Prodej se uskuteční ve středu 20. října v 8:25 u sokolovny.

 

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s. na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

 

U příležitosti připomínky 745. výročí od založení obce Březce srdečně zveme všechny spoluobčany na společné setkání v den státního svátku ve čtvrtek 28. října. V 18 hodin se uskuteční mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého a od 19 hodin lampionový průvod obcí. Sraz u kříže na návsi. Na závěr průvodu bude připraveno drobné občerstvení pro děti.  

 

Další možnost využít bezplatné poradenství právníka Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný budete mít ve středu 27. října od 15 do 17 hodin v kanceláři č. 6 v 1. patře MěÚ Štěpánov. Na schůzku k právníkovi je nutné se objednat na telefonu 585 386 482.

 

Srdečně vás zveme na talkshow herečky Sandry Pogodové a muzikanta Richarda Pogody. Uskuteční se v sobotu 6. listopadu od 19 hodin v sále kina ve Štěpánově. Předprodej vstupenek již probíhá na pokladně městského úřadu a cena je 170 korun českých.Hlášení - pátek 15. 10. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

Obec Žerotín příjme pracovnici či pracovníka na údržbu a úklid obce. Nástup od 1. listopadu případně dle dohody. Nabízíme jednosměnný provoz, pracovní poměr na dobu neurčitou, 25 dni dovolené, plat od 20 000 Kč plus motivační složka platu, příspěvek na stravování. Bližší informace osobně na Obecním úřadě Žerotín nebo telefonicky na číslech 585 380 267 a 723 088 801.

 

Knihovna Štěpánov oznamuje čtenářům, že v pondělí 18. října bude z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme občanům Benátek a Stádla za vzornou spolupráci při monitoringu odpadových nádob. Děkujeme Vám.

 

Fotbalisté z Moravské Huzové zvou své příznivce na domácí utkání, které se uskuteční v sobotu 16. října od 14.30 hodin. Soupeřem domácích budou hráči z Doloplaz. Tradiční občerstvení bude zjištěno. Srdečně Vás všechny zveme na stadion do Moravské Huzové na svařák, poslední letošní pečené makrely a samozřejmě na zajímavý fotbalový zápas.

 

Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na podzimní etapu výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex. Akce se koná od 14. do 17. října na olomouckém Výstavišti Flora. Hlavní expozice připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka a také zdravé způsoby jejich pěstování. Můžete se těšit i na bohatý doprovodný program. Aktuální informace najdete na webu www.flora-ol.cz.

 

U příležitosti připomínky 745. výročí od založení obce Březce srdečně zveme všechny spoluobčany na společné setkání v den státního svátku ve čtvrtek 28. října. V 18 hodin se uskuteční mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého a od 19 hodin lampionový průvod obcí. Sraz u kříže na návsi. Na závěr průvodu bude připraveno drobné občerstvení pro děti.  

 

Fotbalisté TJ Štěpánov zvou všechny své příznivce k těmto utkáním. V sobotu 16. října od 10 hodin budou hrát mladší žáci se soupeřem z Drahanovic. Od 14.30 hodin naši muži sehrají zápas s Královou. Oba týmy chtějí potvrdit své úspěšné tažení soutěží. V neděli 17. října od 9.30 sehrají turnaj hráči z přípravky. Jejich soupeři budou z Mladče, Luké a Újezdu u Uničova. Občerstvení bude jako vždy připraveno, navíc s jedním bonusem. TJ Štěpánov s radostí oznamujeme našim fanouškům, že hlavně díky Vám jsme se v soutěži "Kopeme za fotbal" umístili na pěkném bodovaném místě a získali cenu. Rádi bychom se o ni s Vámi podělili a proto Vás srdečně zveme na sobotní utkání našich mužů. Prvních 100 fanoušků, kteří nám dali v soutěži svůj hlas, od nás obdrží pivo a něco na zub zdarma. Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás. Fotbalisté TJ Štěpánov.

 

Další možnost využít bezplatné poradenství právníka Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný budete mít ve středu 27. října od 15 do 17 hodin v kanceláři č. 6 v 1. patře MěÚ Štěpánov. Na schůzku k právníkovi je nutné se objednat na telefonu 585 386 482.

 

Upozorňujeme občany, že ve dnech od 11. října do 15. října dojde k úplné uzavírce komunikace v Benátkách, a to zhruba mezi domy č.p. 171 a 173, vizte mapu. Děkujeme za pochopení.

 

Srdečně vás zveme na talkshow herečky Sandry Pogodové a muzikanta Richarda Pogody. Uskuteční se v sobotu 6. listopadu od 19 hodin v sále kina ve Štěpánově. Předprodej vstupenek již probíhá na pokladně městského úřadu a cena je 170 korun českých.Hlášení - středa 13. 10. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

Knihovna Štěpánov oznamuje čtenářům, že v pondělí 18. října bude z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme občanům Benátek a Stádla za vzornou spolupráci při monitoringu odpadových nádob. Děkujeme Vám.

 

Ve čtvrtek od 12:00 do 12:20 u nákupního střediska Hruška bude firma z Jižní Moravy prodávat  brambory k uskladnění, cibuli, česnek, jablka, hrušky, broskve, švestky, zelí, rajčata, papriky,  a jiné ovoce a zeleninu dle aktuální nabídky, fazole Becok, český  med, vejce, ovocná vína, sirupy, bonbóny a čokolády. Dále přijímají objednávky na krouhané zelí.

 

Fotbalisté z Moravské Huzové zvou své příznivce na domácí utkání, které se uskuteční v sobotu 16. října od 14.30 hodin. Soupeřem domácích budou hráči z Doloplaz. Tradiční občerstvení bude zjištěno. Srdečně Vás všechny zveme na stadion do Moravské Huzové na svařák, poslední letošní pečené makrely a samozřejmě na zajímavý fotbalový zápas.

 

Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na podzimní etapu výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex. Akce se koná od 14. do 17. října na olomouckém Výstavišti Flora. Hlavní expozice připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka a také zdravé způsoby jejich pěstování. Můžete se těšit i na bohatý doprovodný program. Aktuální informace najdete na webu www.flora-ol.cz.

 

U příležitosti připomínky 745. výročí od založení obce Březce srdečně zveme všechny spoluobčany na společné setkání v den státního svátku ve čtvrtek 28. října. V 18 hodin se uskuteční mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého a od 19 hodin lampionový průvod obcí. Sraz u kříže na návsi. Na závěr průvodu bude připraveno drobné občerstvení pro děti.  

 

Fotbalisté TJ Štěpánov zvou všechny své příznivce k těmto utkáním. V sobotu 16. října od 10 hodin budou hrát mladší žáci se soupeřem z Drahanovic. Od 14.30 hodin naši muži sehrají zápas s Královou. Oba týmy chtějí potvrdit své úspěšné tažení soutěží. V neděli 17. října od 9.30 sehrají turnaj hráči z přípravky. Jejich soupeři budou z Mladče, Luké a Újezdu u Uničova. Občerstvení bude jako vždy připraveno, navíc s jedním bonusem. TJ Štěpánov s radostí oznamujeme našim fanouškům, že hlavně díky Vám jsme se v soutěži "Kopeme za fotbal" umístili na pěkném bodovaném místě a získali cenu. Rádi bychom se o ni s Vámi podělili a proto Vás srdečně zveme na sobotní utkání našich mužů. Prvních 100 fanoušků, kteří nám dali v soutěži svůj hlas, od nás obdrží pivo a něco na zub zdarma. Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás. Fotbalisté TJ Štěpánov.

 

Další možnost využít bezplatné poradenství právníka Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný budete mít ve středu 27. října od 15 do 17 hodin v kanceláři č. 6 v 1. patře MěÚ Štěpánov. Na schůzku k právníkovi je nutné se objednat na telefonu 585 386 482.

 

Upozorňujeme občany, že ve dnech od 11. října do 15. října dojde k úplné uzavírce komunikace v Benátkách, a to zhruba mezi domy č.p. 171 a 173, vizte mapu. Děkujeme za pochopení.

 

Srdečně vás zveme na talkshow herečky Sandry Pogodové a muzikanta Richarda Pogody. Uskuteční se v sobotu 6. listopadu od 19 hodin v sále kina ve Štěpánově. Předprodej vstupenek již probíhá na pokladně městského úřadu a cena je 170 korun českých.Hlášení - pondělí 11. 10. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

U příležitosti připomínky 745. výročí od založení obce Březce srdečně zveme všechny spoluobčany na společné setkání v den státního svátku ve čtvrtek 28. října. V 18 hodin se uskuteční mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého a od 19 hodin lampionový průvod obcí. Sraz u kříže na návsi. Na závěr průvodu bude připraveno drobné občerstvení pro děti.  

 

Fotbalisté TJ Štěpánov zvou všechny své příznivce k těmto utkáním. V sobotu 16. října od 10 hodin budou hrát mladší žáci se soupeřem z Drahanovic. Od 14.30 hodin naši muži sehrají zápas s Královou. Oba týmy chtějí potvrdit své úspěšné tažení soutěží. V neděli 17. října od 9.30 sehrají turnaj hráči z přípravky. Jejich soupeři budou z Mladče, Luké a Újezdu u Uničova. Občerstvení bude jako vždy připraveno, navíc s jedním bonusem. TJ Štěpánov s radostí oznamujeme našim fanouškům, že hlavně díky Vám jsme se v soutěži "Kopeme za fotbal" umístili na pěkném bodovaném místě a získali cenu. Rádi bychom se o ni s Vámi podělili a proto Vás srdečně zveme na sobotní utkání našich mužů. Prvních 100 fanoušků, kteří nám dali v soutěži svůj hlas, od nás obdrží pivo a něco na zub zdarma. Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás. Fotbalisté TJ Štěpánov.

 

Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na podzimní etapu výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex. Akce se koná od 14. do 17. října na olomouckém Výstavišti Flora. Hlavní expozice připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka a také zdravé způsoby jejich pěstování. Můžete se těšit i na bohatý doprovodný program. Aktuální informace najdete na webu www.flora-ol.cz.

 

Další možnost využít bezplatné poradenství právníka Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný budete mít ve středu 27. října od 15 do 17 hodin v kanceláři č. 6 v 1. patře MěÚ Štěpánov. Na schůzku k právníkovi je nutné se objednat na telefonu 585 386 482.

 

Upozorňujeme občany, že ve dnech od 11. října do 15. října dojde k úplné uzavírce komunikace v Benátkách, a to zhruba mezi domy č.p. 171 a 173, vizte mapu. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení spoluobčané,

v rámci připravované evidence odpadových nádob Vás žádáme o pomoc při příštím svozu odpadu, který proběhne dne 13.10.2021.

Prosíme občany Stádla a Benátek, aby v tento svozový den vyvezli na ulici všechny popelnice na komunální a biologicky rozložitelný odpad, které vlastní a používají a ponechali je na ulici až do 18 hodin. Každá popelnice musí být opatřena cedulkou s číslem popisným domu, ke kterému patří, a to alespoň provizorně, např. papírem s lepící páskou. Děkujeme Vám!

 

Srdečně vás zveme na talkshow herečky Sandry Pogodové a muzikanta Richarda Pogody. Uskuteční se v sobotu 6. listopadu od 19 hodin v sále kina ve Štěpánově. Předprodej vstupenek již probíhá na pokladně městského úřadu a cena je 170 korun českých.Hlášení - pátek 08. 10. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

Upozorňujeme občany, že ve dnech od 11. října do 15. října dojde k úplné uzavírce komunikace v Benátkách, a to zhruba mezi domy č.p. 171 a 173. Děkujeme za pochopení.

 

„Vážení spoluobčané,

v rámci připravované evidence odpadových nádob Vás žádáme o pomoc při příštím svozu odpadu, který proběhne dne 13.10.2021.

Prosíme občany Stádla a Benátek, aby v tento svozový den vyvezli na ulici všechny popelnice na komunální a biologicky rozložitelný odpad, které vlastní a používají a ponechali je na ulici až do 18 hodin. Každá popelnice musí být opatřena cedulkou s číslem popisným domu, ke kterému patří, a to alespoň provizorně, např. papírem s lepící páskou. Děkujeme Vám!“

 

Srdečně vás zveme na talkshow herečky Sandry Pogodové a muzikanta Richarda Pogody. Uskuteční se v sobotu 6. listopadu od 19 hodin v sále kina ve Štěpánově. Předprodej vstupenek již probíhá na pokladně městského úřadu a cena je 170 korun českých.

 

Fotbalisté z Moravské Huzové zvou své příznivce na mistrovské utkání, které se uskuteční v sobotu 9. října od 15 hodin, kdy hostí celek SK Město Libavá. Tradiční občerstvení zajištěno, pečené makrely a svařák bude připraven. Srdečně zvou huzovští fotbalisté.

 

Další možnost využít bezplatné poradenství právníka Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný budete mít ve středu 27. října od 15 do 17 hodin v kanceláři č. 6 v 1. patře MěÚ Štěpánov. Na schůzku k právníkovi je nutné se objednat na telefonu 585 386 482.

 

V obci nabízí do dušiček služby místní firma zabývající se opravou nápisů na pomnících. Možnost osobní domluvy a konzultace s vyhotovením oprav do týdne, možnost schůzky a realizace i o víkendu. Nové nápisy se přijímají na rok 2022, po domluvě možnost i dříve. Více informací na telefonním čísle 774 620 182 nebo emailové adrese zakazky@opravapisma.cz. Web firmy je www.opravapisma.cz.Hlášení - středa 6. 10. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

Další možnost využít bezplatné poradenství právníka Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný budete mít ve středu 27. října od 15 do 17 hodin v kanceláři č. 6 v 1. patře MěÚ Štěpánov. Na schůzku k právníkovi je nutné se objednat na telefonu 585 386 482.

 

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu pořádání automobilové soutěže „Rallly Morava 2021“ dojde v termínu od 15. října od 8:00 hod. do 16. října do 21:00 hod. k úplným uzavírkám silnic II. a III. tříd v úsecích Chabičov – Huzová, Moravský Beroun – Domašov n. Bystřicí – Jívová, Jívová – Těšíkov – Bělkovice lom, vše včetně autobusu. A dále  ulic Dvorská a Barvířská a autobusové stanice Dvorská ve Šternberku.

 

Ve čtvrtek od 12:00 do 12:20 u nákupního střediska Hruška bude firma z Jižní Moravy prodávat  brambory k uskladnění, cibuli, česnek, jablka k uskladnění, hrušky, broskve, švestky, zelí, rajčata, papriky,  a jiné ovoce a zeleninu dle aktuální nabídky, fazole Becok, český  med, vejce, ovocná vína, sirupy, bonbóny a čokolády. Přijímají objednávky na krouhané zelí.

 

Srdečně vás zveme na talkshow herečky Sandry Pogodové a muzikanta Richarda Pogody. Uskuteční se v sobotu 6. listopadu od 19 hodin v sále kina ve Štěpánově. Předprodej vstupenek již probíhá na pokladně městského úřadu a cena je 170 korun českých.

 

Fotbalisté z Moravské Huzové zvou své příznivce na mistrovské utkání, které se uskuteční v sobotu 9. října od 15 hodin, kdy hostí celek SK Město Libavá. Tradiční občerstvení zajištěno, pečené makrely a svařák bude připraven. Srdečně zvou huzovští fotbalisté.

 

V obci nabízí do dušiček služby místní firma zabývající se opravou nápisů na pomnících. Možnost osobní domluvy a konzultace s vyhotovením oprav do týdne, možnost schůzky a realizace i o víkendu. Nové nápisy se přijímají na rok 2022, po domluvě možnost i dříve. Více informací na telefonním čísle 774 620 182 nebo emailové adrese zakazky@opravapisma.cz. Web firmy je www.opravapisma.cz.

 

Starosta Štěpánova podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9 října 2021 od 8 do 14 hodin.  

Místem konání voleb budou čtyři volební okrsky: v ZÚŠ na adrese Nádražní čp.232 budou dva volební okrsky. Volební okrsek č. 1 v přízemí pro voliče bydlící v ulicích: Pod Nadjezdem, Hybešova, Tovární, Dělnická, Štěpána Krejčího, Za Drahou a Nádražní a volební okrsek č. 2 v první patře pro voliče bydlící v Březcích, Benátkách a ulicích: Březecká, Nová, Nadjezdová a Sídliště.

Volební okrsek č. 3 bude mít sídlo v Základní škola Štěpánov, na ulici Dolní čp. 597 pro voliče bydlící  v ulicích: Novoveská, Horní, Na Rybníčku, Za Kameníčkovým, U Splavu, Zahradní, Sokolská, U Parku, Polní, Pravoslavná, Dolní, Na Trávníku, Spojovací a Dlouhá,  dále strážní domek a hájenka.

Poslední volební okrsek č. 4 bude v Obecním domě v Moravské Huzové čp. 60 pro voliče bydlící v Moravské Huzové a ve Stádle.

Voliči  bude  umožněno  hlasování poté,  kdy  prokáže  svoji totožnost  a  státní občanství České republiky. Volič    může  požádat ze  závažných,  zejména   zdravotních  důvodů  (např.  úraz  nebo dlouhodobá   nemoc),   městský  úřad   a   ve  dnech  voleb  okrskovou  volební  komisi o přenosnou volební schránku.  Telefonní číslo  na  Městský úřad Štěpánov  pro  nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební schránky je 585 386 482 nebo 724 050 551. Ve dni voleb může volič požádat o přenosnou volební schránku na tel. č. 724 050 551. Každému  voliči   budou  dodány  nejpozději  3 dny  přede  dnem  voleb   hlasovací lístky. V případě,  že dojde k jejich poškození nebo ztrátě,  obdrží volič  novou  sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti. Více informací k nadcházejícím volbám naleznete na internetových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje).

 

Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na podzimní etapu výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex. Akce se koná od 14. do 17. října na olomouckém Výstavišti Flora. Hlavní expozice připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka a také zdravé způsoby jejich pěstování. Můžete se těšit i na bohatý doprovodný program. Aktuální informace najdete na webu www.flora-ol.cz.Hlášení - pondělí 04. 10. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

Knihovna Štěpánov oznamuje čtenářům, že v úterý 5. října bude z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 

Fotbalisté z Moravské Huzové zvou své příznivce na mistrovské utkání, které se uskuteční v sobotu 9. října od 15 hodin, kdy hostí celek SK Město Libavá. Tradiční občerstvení zajištěno, pečené makrely a svařák bude připraven. Srdečně zvou huzovští fotbalisté.

 

V obci nabízí do dušiček služby místní firma zabývající se opravou nápisů na pomnících. Možnost osobní domluvy a konzultace s vyhotovením oprav do týdne, možnost schůzky a realizace i o víkendu. Nové nápisy se přijímají na rok 2022, po domluvě možnost i dříve. Více informací na telefonním čísle 774 620 182 nebo emailové adrese zakazky@opravapisma.cz. Web firmy je www.opravapisma.cz.

 

Starosta Štěpánova podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9 října 2021 od 8 do 14 hodin.  

Místem konání voleb budou čtyři volební okrsky: v ZÚŠ na adrese Nádražní čp.232 budou dva volební okrsky. Volební okrsek č. 1 v přízemí pro voliče bydlící v ulicích: Pod Nadjezdem, Hybešova, Tovární, Dělnická, Štěpána Krejčího, Za Drahou a Nádražní a volební okrsek č. 2 v první patře pro voliče bydlící v Březcích, Benátkách a ulicích: Březecká, Nová, Nadjezdová a Sídliště.

Volební okrsek č. 3 bude mít sídlo v Základní škola Štěpánov, na ulici Dolní čp. 597 pro voliče bydlící  v ulicích: Novoveská, Horní, Na Rybníčku, Za Kameníčkovým, U Splavu, Zahradní, Sokolská, U Parku, Polní, Pravoslavná, Dolní, Na Trávníku, Spojovací a Dlouhá,  dále strážní domek a hájenka.

Poslední volební okrsek č. 4 bude v Obecním domě v Moravské Huzové čp. 60 pro voliče bydlící v Moravské Huzové a ve Stádle.

Voliči  bude  umožněno  hlasování poté,  kdy  prokáže  svoji  totožnost  a  státní občanství České republiky. Volič    může   požádat   ze  závažných,  zejména   zdravotních  důvodů  (např.  úraz  nebo dlouhodobá   nemoc),   městský  úřad   a   ve  dnech  voleb  okrskovou  volební  komisi o přenosnou volební schránku.  Telefonní číslo  na  Městský úřad Štěpánov  pro  nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební schránky je 585 386 482 nebo 724 050 551. Ve dni voleb může volič požádat o přenosnou volební schránku na tel. č. 724 050 551. Každému  voliči   budou  dodány  nejpozději  3 dny  přede  dnem  voleb   hlasovací lístky. V případě,  že dojde k jejich poškození nebo ztrátě,  obdrží volič  novou  sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti.

Více informací k nadcházejícím volbám naleznete na internetových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje).

 

Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na podzimní etapu výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex. Akce se koná od 14. do 17. října na olomouckém Výstavišti Flora. Hlavní expozice připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka a také zdravé způsoby jejich pěstování. Můžete se těšit i na bohatý doprovodný program. Aktuální informace najdete na webu www.flora-ol.cz.Hlášení - středa 29. 09. 2021

Informace MěÚ Štěpánov

 

Starosta Štěpánova podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9 října 2021 od 8 do 14 hodin.  

Místem konání voleb budou čtyři volební okrsky: v ZÚŠ na adrese Nádražní čp.232 budou dva volební okrsky. Volební okrsek č. 1 v přízemí pro voliče bydlící v ulicích: Pod Nadjezdem, Hybešova, Tovární, Dělnická, Štěpána Krejčího, Za Drahou a Nádražní a volební okrsek č. 2 v první patře pro voliče bydlící v Březcích, Benátkách a ulicích: Březecká, Nová, Nadjezdová a Sídliště.

Volební okrsek č. 3 bude mít sídlo v Základní škola Štěpánov, na ulici Dolní čp. 597 pro voliče bydlící  v ulicích: Novoveská, Horní, Na Rybníčku, Za Kameníčkovým, U Splavu, Zahradní, Sokolská, U Parku, Polní, Pravoslavná, Dolní, Na Trávníku, Spojovací a Dlouhá,  dále strážní domek a hájenka.

Poslední volební okrsek č. 4 bude v Obecním domě v Moravské Huzové čp. 60 pro voliče bydlící v Moravské Huzové a ve Stádle.

Voliči  bude  umožněno  hlasování poté,  kdy  prokáže  svoji  totožnost  a  státní občanství České republiky. Volič    může   požádat   ze  závažných,  zejména   zdravotních  důvodů  (např.  úraz  nebo dlouhodobá   nemoc),   městský  úřad   a   ve  dnech  voleb  okrskovou  volební  komisi o přenosnou volební schránku.  Telefonní číslo  na  Městský úřad Štěpánov  pro  nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební schránky je 585 386 482 nebo 724 050 551. Ve dni voleb může volič požádat o přenosnou volební schránku na tel. č. 724 050 551. Každému  voliči   budou  dodány  nejpozději  3 dny  přede  dnem  voleb   hlasovací lístky. V případě,  že dojde k jejich poškození nebo ztrátě,  obdrží volič  novou  sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti.

Více informací k nadcházejícím volbám naleznete na internetových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje).

 

Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na podzimní etapu výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex. Akce se koná od 14. do 17. října na olomouckém Výstavišti Flora. Hlavní expozice připomene význam ovoce a zeleniny pro člověka a také zdravé způsoby jejich pěstování. Můžete se těšit i na bohatý doprovodný program. Aktuální informace najdete na webu www.flora-ol.cz.

 

Fotbalisté TJ Štěpánov vás zvou na další mistrovský zápas v sobotu 2. října kdy od 15 hodin hostí FC Kolos Jiříkov. Po špatném posledním domácím utkání chtějí hráči napravit svoji reputaci a doma 100% bodovat. Dopoledne od 10 h se utkají mladší žáci s družstvem z Medlova a chtějí potvrdit svoje vítězné tažení z posledních čtyř utkání. Občerstvení jako vždy bude připraveno. Těšíme se na vás fotbalisté TJ Štěpánov.

 

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice, kohouty, krmivo pro slepice, vitamíny a doplňky pro drůbež. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 30. září v 8:25 u sokolovny.

 

MUDr. Helena Gastová oznamuje, že nebude v pátek 1.10. 2021 ordinovat. Přítomna bude pouze sestra.

 

Město Štěpánov, Kruh přátel hudby, ve spolupráci s nadací Český hudební fond, v koncertním sále ZUŠ, Nádražní 5, Štěpánov v neděli 3. října 2020 v 18:00 hodin uvádí pořad slova a hudby ÚKLONA KLASIKŮM básníka Františka Novotného a Pražského smyčcového dua, které tvoří kontrabasová virtuózka Eva Šašinková a houslista Miloš Černý.

 

Firma Kovařík Střelice bude v sobotu 2. 10. provádět broušení nožů, nůžek, nožů do masových mlýnků, nožů do sekaček, příborových nožů, leštění mosazných předmětů a jiného domácího nářadí. Broušení bude před prodejnou COOP na sídlišti od 7 do 11 hodin.

 

Úklidová firma Geisler přijme pracovníka/pracovnici na pravidelný úklid v Bohuňovicích, a to vždy v pondělí, středu a pátek v čase od 06:00 do 11:00 hodin, případně od 16:00 do 21:00 hodin. Odměna 120,- Kč/hod, nástup od 1.10.2021. Práce je vhodná pro ženy na rodičovské dovolené, aktivní důchodce a také pro osoby invalidní nebo zdravotně znevýhodněné. Více informací na tel.: 736 688 846, prace@geisler.cz nebo www.geisler.cz

 

 

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu rekonstrukce komunikace dojde v termínu od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 k částečné a úplné uzavírce ul. Masarykova ve městě Šternberku.