Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Územní plán

Územní plán

Město Štěpánov má zpracovaný návrh nového Územního plánu Štěpánov, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu (projekt IOP CZ.1.06/5.3.00/17.08557 Územní plán Štěpánov). Bližší informace o Integrovaném operačním programu na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop .

logo IOP

OZNÁMENÍ – INFORMACE

o vydání a uložení „Územního plánu Štěpánov – opatření obecné povahy“ dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Štěpánov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace města Štěpánov dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 19. 2. 2015 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Štěpánov Územní plán Štěpánov, který nabyl účinnosti dne 19. 3. 2015.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech.

Magistrát města Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc

Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Platný územní plán

Zpráva o uplatňování územního plánu Štěpánov, schválená 25. 4.  2019

Textová část

Poučení

ÚP Štěpánov I.Výrok - titulní strana

ÚP Štěpánov_I.Výrok

ÚP Štěpánov II.Odůvodnění - titulní strana

ÚP Štěpánov_II.Odůvodnění

ÚP Štěpánov text pořizovatele - titulní strana

ÚP Štěpánov_text pořizovatele 

Přílohy

Příloha 1 - Archeologické urbanistické hodnoty

Příloha 2 - Výřez z historické mapy

Příloha 3 - Schema protipovodňových a revitalizačních opatření

Příloha 4 - Výřez z územní studie Využití oblastí s vysokou koncentrací těžby

Příloha 5 - Výtah ze studie Revitalizace povodí- dílčí akce 2

Příloha 6 - Výtah ze studie Revitalizace povodí- dílčí akce 1

Příloha 7 - Rekultivace_dílčí etapa

Přílohy - odůvodnění

Příloha č. 1 odůvodnění - Rozhodnutí o námitkách - územní plán Štěpánov

Příloha č. 2 - Vyhodnocení připomínek - územní plán Štěpánov

Výkresová část

Štěpánov ÚP_I.A.Základní členění

Štěpánov ÚP_I.B.1.Doprava

Štěpánov ÚP_I.B.2.Vodní hospodářství

Štěpánov ÚP_I.B.3.Energetika

Štěpánov ÚP_I.B.Hlavní výkres-Urb.koncepce

Štěpánov ÚP_I.C.VPS

Štěpánov ÚP_II.B.Výkres širších vztahů

Štěpánov ÚP_II.C.ZPF 

Územní studie  Štěpánov, Březce - Na Nivách

01-limit_EXP.pdf

02-dopr_EXP.pdf

03-parc_EXP.pdf

04-etap_EXP.pdf

05-vodní_EXP.pdf

06-energo_EXP.pdf

07-uliční_EXP.pdf

Březce_txt_EXP.pdf

Březce_txt_titul a obsah_EXP.pdf

Územní studie Stádlo

01_Hlavní_výkres.pdf

02_Výkres veřejné infrastruktury.pdf

03_Koordinační výkres.pdf

04_Výkres limitů území.pdf

05_Výkres vlastnických poměrů.pdf

06_Uliční profil.pdf

A_Textová část US_Stádlo_06_2016.pdf

Územní studie Štěpánov - Horní

B_01_Hlavní výkres.pdf

B_02_Výkres veřejné infrastruktury.pdf

B_03_Koordinační výkres.pdf

B_04_Výkres limitů území.pdf

Textová část US_Horní_2016.pdf

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Štěpánov - veřejné projednání

 1. I_TEXTOVÁ ČÁST_ZM1 - VÝROK.pdf 
 2. 2. II_TEXTOVÁ ČÁST_ZM1 - ODŮVODNĚNÍ.pdf 
 3. 3. II_TEXTOVÁ ČÁST_ZM1_ODŮVODNĚNÍ -SROVNÁVACÍ TEXT.pdf 
 4. I_A_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI.pdf 
 5. I_B_HLAVNI_VYKRES_ZM1.pdf 
 6. I_C_VYKRES_VEREJNE_PROSPESNYCH_STAVEB.pdf 
 7. II_1_KOORDINACNI_VYKRES_POZM1.pdf 
 8. II_C_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_A.df.pdf 
 9. II_C_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_B.pdf 
 10. II_C_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_C.pdf 
 11. II_C_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_D.pdf