Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Územní plán

Územní plán

Obec Štěpánov má zpracovaný návrh nového Územního plánu Štěpánov, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu (projekt IOP CZ.1.06/5.3.00/17.08557 Územní plán Štěpánov). 

logo IOP

OZNÁMENÍ – INFORMACE

o vydání a uložení „Územního plánu Štěpánov – opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Štěpánov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Štěpánov dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 19. 02. 2015 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Štěpánov Územní plán Štěpánov, který nabyl účinnosti dne 19. 03. 2015.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech.

Magistrát města Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc

Obecní úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Zpráva o uplatňování územního plánu Štěpánov, schválená 25. 4.  2019

Textová část

Přílohy

Přílohy - odůvodnění

Výkresová část

Územní studie  Štěpánov, Březce - Na Nivách

Územní studie Stádlo

Územní studie Štěpánov - Horní