Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Územní plán

Do úplného znění Územního plánu Štěpánov po Změně č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc (pracoviště Hynaisova 10, Olomouc)
  • Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
  • Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Úplné znění Územního plánu Štěpánov po změně č. 1

I_A_VÝKRES_ZÁKLADNÍHO_ČLENĚNÍ_ÚZEMÍ_ÚZ_POZM1.pdf

I_B_HLAVNÍ_VÝYKRES_ÚZ_POZM1.pdf

I_B1_KONCEPCE_DOPRAVY_ÚZ_POZM1.pdf

I_B2_KONCEPCE_VODNÍHO_HOSPODÁŘSTVÍ_ÚZ_POZM1.pdf

I_B3_KONCEPCE_ENERGETIKY_A_SPOJŮ_ÚZ_POZM1.pdf

I_C_VÝKRES_VEŘEJNĚ_PROSPĚŠNÝCH_STAVEB_ÚZ_POZM1.pdf

I_ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOV_ÚZ_POZM1.pdf

II_A_KOORDINAČNÍ_VÝKRES_ÚZ_POZM1.pdf

 

Do Změny č. 1 Územního plánu Štěpánov, kterou vydalo Zastupitelstvo města Štěpánov dne
6. 5. 2021, a která nabyla účinnosti dne 16. 6. 2021 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc (pracoviště Hynaisova 10, Olomouc)
  • Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
  • Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
  • Do dokladové části lze nahlížet na Městském úřadu Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Změna č. 1 Územního plánu Štěpánov - vydaná dne 6. 5. 2021

II_1_KOORDINACNI_VYKRES_ZM1.pdf

II_C_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_ZM1_A.pdf

II_C_VÝKRES_PŘEDPOKLÁDANÝCH_ZÁBORŮ_PF_ZM1_B.pdf

II_C_VÝKRES_PŘEDPOKLÁDANÝCH_ZÁBORŮ_PF_ZM1_C.pdf

II_C_VÝKRES_PŘEDPOKLÁDANÝCH_ZÁBORŮ_PF_ZM1_D.pdf

II_TEXTOVÁ ČÁST_ZM1 - ODŮVODNĚNÍ.pdf

II_TEXTOVÁ ČÁST_ZM1 - ODŮVODNĚNÍ_ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM.pdf

II_TEXTOVÁ ČÁST_ZM1 - ODŮVODNĚNÍ_SROVNÁVACÍ TEXT.pdf

I_A_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI_ZM1.pdf

I_B_HLAVNI_VYKRES_ZM1.pdf

I_C_VYKRES_VEREJNE_PROSPESNYCH_STAVEB_ZM1.pdf

I_TEXTOVÁ ČÁST_ZM1 - VÝROK.pdf

II. Zpráva o upl. ÚP Štěpánov_schválená_21.9.2023.pdf

 

Územní plán

Město Štěpánov má zpracovaný návrh nového Územního plánu Štěpánov, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu (projekt IOP CZ.1.06/5.3.00/17.08557 Územní plán Štěpánov). Bližší informace o Integrovaném operačním programu na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop .

logo IOP

OZNÁMENÍ – INFORMACE

o vydání a uložení „Územního plánu Štěpánov – opatření obecné povahy“ dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Štěpánov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace města Štěpánov dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 19. 2. 2015 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Štěpánov Územní plán Štěpánov, který nabyl účinnosti dne 19. 3. 2015.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech.

Magistrát města Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc

Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Textová část

Poučení

ÚP Štěpánov I.Výrok - titulní strana

ÚP Štěpánov_I.Výrok

ÚP Štěpánov II.Odůvodnění - titulní strana

ÚP Štěpánov_II.Odůvodnění

ÚP Štěpánov text pořizovatele - titulní strana

ÚP Štěpánov_text pořizovatele 

 

II. Zprava o upl ÚP Štěpánov_schválená_21.9.2023.pdf

 

Přílohy

Příloha 1 - Archeologické urbanistické hodnoty

Příloha 2 - Výřez z historické mapy

Příloha 3 - Schema protipovodňových a revitalizačních opatření

Příloha 4 - Výřez z územní studie Využití oblastí s vysokou koncentrací těžby

Příloha 5 - Výtah ze studie Revitalizace povodí- dílčí akce 2

Příloha 6 - Výtah ze studie Revitalizace povodí- dílčí akce 1

Příloha 7 - Rekultivace_dílčí etapa

Přílohy - odůvodnění

Příloha č. 1 odůvodnění - Rozhodnutí o námitkách - územní plán Štěpánov

Příloha č. 2 - Vyhodnocení připomínek - územní plán Štěpánov

Výkresová část

Štěpánov ÚP_I.A.Základní členění

Štěpánov ÚP_I.B.1.Doprava

Štěpánov ÚP_I.B.2.Vodní hospodářství

Štěpánov ÚP_I.B.3.Energetika

Štěpánov ÚP_I.B.Hlavní výkres-Urb.koncepce

Štěpánov ÚP_I.C.VPS

Štěpánov ÚP_II.B.Výkres širších vztahů

Štěpánov ÚP_II.C.ZPF 

Územní studie  Štěpánov, Březce - Na Nivách

01-limit_EXP.pdf

02-dopr_EXP.pdf

03-parc_EXP.pdf

04-etap_EXP.pdf

05-vodní_EXP.pdf

06-energo_EXP.pdf

07-uliční_EXP.pdf

Březce_txt_EXP.pdf

Březce_txt_titul a obsah_EXP.pdf

Územní studie Stádlo

01_Hlavní_výkres.pdf

02_Výkres veřejné infrastruktury.pdf

03_Koordinační výkres.pdf

04_Výkres limitů území.pdf

05_Výkres vlastnických poměrů.pdf

06_Uliční profil.pdf

A_Textová část US_Stádlo_06_2016.pdf

Územní studie Štěpánov - Horní

B_01_Hlavní výkres.pdf

B_02_Výkres veřejné infrastruktury.pdf

B_03_Koordinační výkres.pdf

B_04_Výkres limitů území.pdf

Textová část US_Horní_2016.pdf

 

Územní studie Štěpánov, lokalita Dělnická

us_stepanov_delnicka_text_A4.pdf

us_stepanov_delnicka_grafika_A2.pdf

 

Územní studie Štěpánov, Březce, lokalita Na Zámečku

ÚS Štěpánov - Březce 12_2023 - Textová část - text po změně.pdf

ÚS Štěpánov - Březce 12_2023 - Textová část - změna textu.pdf

 

ÚS_B1_Hlavní výkres.pdf

ÚS_B2_Veřejná infrastruktura.pdf

ÚS_B3_Koordinační výkres.pdf