Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Město > Organizační složky města > Klub seniorů

Sokolovna Štěpánov 2019

11. ročník KLOBOUKOVÉHO BÁLU

Kloboukový bál 2019

Kloboukový bál 2019 sál

Kloboukový bál 2019 před podiem

NAŠE KRÁSNÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA


NAŠE KRÁSNÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Klub seniorů

Vážení občané!

V dnešním článku bych Vás chtěla seznámit se  začátky Klubu seniorů a s jejich postupnou činností. Klub seniorů ve Štěpánově byl založen v květnu roku 2005 jako organizační složka obce Štěpánov. Je nutné se zmínit o zakladatelích našeho klubu. Byli to František Hampl, Jiří Plhák a Zdena Kovaříková. Tyto skvělé lidi napadlo, že by se mohli starší občané v tomto klubu scházet a tím tak vyplnili svůj volný čas. Během krátké doby měl klub 12 členů. Každý si v naší společnosti našel zábavu. Již v prvních měsících bylo vše zorganizováno tak, aby všichni našli to své a byli spokojení. Od počátku založení klubu se jezdilo na různé vynikající zájezdy, podnikali jsme pochody, jezdili na kole. Pokud nebylo příznivé počasí, vždy se našla skvělá zábava přímo v klubovně, kterou jsme získali díky OÚ Štěpánov. Na samém počátku byly schůzky v místnosti v areálu chovatelů, následně ve staré školce na Hutích. Z malé místnosti jsme se přestěhovali do 2. patra tamtéž a scházíme se tam doposud. Prvním předsedou spolku byl František Hampl. Za ním následovala Jiřina Sedláčková a pak přišla na řadu Míla Hradecká, která působí jako předsedkyně už osm roků dodnes. Každého z těchto lidí musíme chválit za to, že se vždy vzorně postarali o náplň našich setkání. Každým rokem to byly výlety na hrady, zámky, na různé výstavy, ba i do sklípků na Jižní Moravě. Několikrát se zajelo i do termálních lázní v Maďarsku. Spokojenost byla na místě. My jsme ale dokázali také vytvořit svůj vlastní program. Ročně pořádáme výstavky jarní a podzimní. V květnu pak májový bál, kam zveme seniorské kluby z našeho blízkého okolí. Nesmím zapomenout ani na sportovní hry, kterých se ročně zúčastňujeme. Pořádá jich Krajský klub seniorů Olomouc. Mnozí z nás mají z těchto bojů diplomy, dárky. Léta běží. Někteří z nás už opustili naše řady, přesto jim patří naše vzpomínky. V současné době počítá klub 22 členů, vesměs ženy, ale jsou mezi námi i výborní členové. Po shrnutí veškeré činnosti konstatujeme, že se nám v klubu moc daří. Všichni předsedové se postarali o to, abychom se nikdy nenudili. Díky velmi dobré organizátorce a předsedkyni v jedné osobě, jsou naše akce pro všechny vyhovující a krásné. Ještě závěrem musím vyzvednout vedení a zastupitele naší obce za to, že nám po celou dobu byli velkou finanční podporou. Myšleno po celou dobu trvání spolku. Děkujeme paní Hradecké za starostlivost, pečlivost a organizaci v klubu. Díky obci a OÚ Štěpánov za veškerou podporu.

I v příštích letech se těšíme na schůzky a k nim patřící akce.

 

Vážení občané Štěpánova,

Klub seniorů ve Štěpánově byl založen 23. května 2005 a organizační složkou obce se stal na základě usnesení zastupitelstva dne 13. března 2006. Obecnímu úřadu není lhostejné, jak žijí jeho senioři v obci, má zájem na činnosti klubu a klub podporuje. Za to mu patří srdečné poděkování. Předsedkyní Klubu seniorů ve Štěpánově je od srpna 2011 Miluše Hradecká. Členové Klubu seniorů se scházejí každý týden ve středu od 14:00 hodin v Klubovně na Hutích (z druhé strany jak je Knihovna Štěpánov). Naše činnost je velmi pestrá. Účastníme se různých sportovních aktivit, jako je např. bowling, jezdíme na zájezdy, vzájemně se navštěvujeme s dalšími kluby seniorů. Každoročně pořádáme velikonoční výstavu, Kloboukový bál, Mikulášské besídky pro děti z mateřských školek, vánoční posezení apod.

Srdečně Vás zveme mezi nás!

 

Z médií:

SENIOŘI SI DO ŠTĚPÁNOVA PŘIVEZLI KLOBOUKY Z CELÉHO SVĚTA

Sokolovna ve Štěpánově i letos ožila Kloboukovým bálem, který je mezi jeho návštěvníky oblíbený pro svou originalitu a rodinnou atmosféru. Ani tentokrát lidé nezklamali, a většina z nich si na hlavu posadila originální pokrývku hlavy, která se na zbytek dne stala nedílnou součástí jejich oděvu. Více v reportáži. Klub seniorů ve Štěpánově byl založen 23. května 2005 a organizační složkou obce se stal na základě usnesení zastupitelstva dne 13. března 2006. Obecnímu úřadu není lhostejné, jak žijí jeho senioři v obci, má zájem na činnosti klubu a klub podporuje. Za to mu patří srdečné poděkování. Předsedou Klubu seniorů ve Štěpánově od založení až do 1. listopadu 2008 byl p. František Hampl. Následně poté byla do funkce předsedy zvolena a OÚ schválena Mgr. Jiřina Sedláčková. Od měsíce srpna roku 2011 došlo ke změně v naší organizační složce obce Štěpánov v Klubu seniorů. Byla zvolena nová předsedkyně klubu Miluše Schneewaissová, bývalá předsedkyně Mgr. Jiřina Sedláčková změnila své bydliště. Místopředsedou KS od počátku až do současnosti je Zdeňka Kovaříková.

Členové KS se scházejí každou středu odpoledne. V zimním období v bývalé MŠ na Hutích od 14 do 16 hodin, v letním období v areálu Chovatelů od 15 do 17hodin. Přestože náš věkový průměr je dosti vysoký, tak naše činnost je pestrá. Někdy si však jen tak posedíme a povídáme u kávy.

Klub seniorů ve Štěpánově bilancuje svoji činnost za rok 2011

Klub seniorů ve Štěpánově bilancuje svoji činnost za rok 2010