Horní menu

Vyhledat v textu

Svatební obřady

...stránka se upravuje...

 Vznik manželství

Městský úřad Štěpánov je pověřeným úřadem vést matriku – matričním úřadem. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy (dále jen snoubenci), že vstupují do manželství, učiněným před matričním úřadem. Žádost o konání svatebního obřadu vyřizuje matrika na městském úřadě. Matriční úřad odpovídá za zajištění svatebního obřadu. Zajištění svatebního obřadu v sobě zahrnuje zajištění výzdoby, přenosného státního znaku, skleniček pro přípitek, místa pro podpis listin a úklid.

Místo a čas obřadu

Manželství se uzavírá v místě určeném městem pro konání svatebních a společenských obřadů a to v době určené Radou města Štěpánov. Městský úřad Štěpánov má pro konání svatebních a společenských obřadů určeno místo – obřadní místnost, která se nachází v budově Základní umělecké školy ve Štěpánově, ul. Nádražní čp. 232. Radou města Štěpánov je stanovena doba pro konání obřadů zdarma ve čtvrtek od 9 do 14 hodin. Rada města dále stanovila podmínky pro uzavírání manželství i v dalších prostorách v majetku obce (tj. mimo úředně stanovenou místnost) a mimo dobu stanovenou radou města a to v prostorách odsvěceného kostela sv. Barbory na Nádražní ulici ve Štěpánově (za poplatek). Svatební obřad včetně fotografování je časově omezen na max. 60 minut.

Oddávající:

 • Mgr. Jiří Šindler, starosta 
 • Ing. Luděk Růžička, místostarosta
 • Bc. Dana Šimková, pověřená zastupitelka, členka rady města

Matrikářka/matrikář:

 • Irena Navrátilová
 • Vojtěch Kohoutek

Svatby v kostele sv. Barbory

 • po předchozí dohodě je možné si prohlédnout místo určené k obřadu, tel. 585 386 482, e-mail: matrika@stepanov.cz, tajemnik@stepanov.cz
 • je potřeba si vybrat hudbu k obřadu: pochod pro ženicha a svědky, nevěstu popř. družičky a oddávajícího, 3 skladby jako podkres po souhlasném prohlášení snoubenců (prstýnky, polibek, gratulace) a hudbu na odchod ("špalír"); pokud si snoubenci nepředloží seznam skladeb k obřadu, bude obřad hudebně doprovázen dle standardního výběru úřadem; "živou hudbu" si zajišťují snoubenci sami
 • v prostorách kostela je zakázáno házet rýži a okvětní lístky (lze použít před kostelem), bublifuk je možné použít i v interiéru kostela (jiné svatební atrakce je potřeba domluvit při sjednávání termínu svatby s matrikářkou/matrikářem - vypouštění holubic apod.)
 • je nutné se dostavit 15 minut před obřadem, v případě zpoždění kontaktujte matrikářku/matrikáře na tel. 724 050 551, či 725 132 727

 • snoubenci a svědci musí mít s sebou platný občanský průkaz

 • parkování snoubenců je možné před kostelem sv. Barbory, parkování svatebních hostů matriční úřad nezajišťuje, je však možné v Nádražní a přilehlých ulicích

Organizace obřadu

 • před vstupem svatebčanů do prostor kostela sv. Barbory si matrikářka/matrikář zajistí občanské průkazy snoubenců a svědků, převezme prstýnky a případný přípitek
 • svatební hosty si koordinuje matrikářka/matrikář; svatební hosté, kteří nejsou vyjmenování níže, čekají na snoubence, svědky a jejich rodiče v prostorách obřadní místnosti (k dispozici je 60 židlí)
 • řazení hostů záleží na domluvě s matrikářkou/matrikářem; klasické řazení: ženich s maminkou, svědci, "zbývající" rodiče,  družičky a nakonec nevěsta s tatínkem; samozřejmě je možné také řazení dle přání snoubenců (např. ženich společně s nevěstou po svědcích, "zbývajících" rodičích a družičkách)
 • "tajná nevěsta" -  nevěsta přijede jako poslední a bude po celou dobu uschována před svatebními hosty; přichází jako poslední a všichni hosté ji spatří až v obřadní místnosti 

 • přípitek si v případě zájmu  snoubenci přiváží s sebou; skleničky máme předem nachystané; přípitek se uskuteční po souhlasném prohlášení snoubenců a podepsání protokolu o manželství, připíjí si novomanželé, svědkové a oddávající
 • samotný obřad trvá cca 20 minut, zbytek času do 1 hodiny (cca 40 minut) lze využít pro fotografování (jak v interiéru kostela tak i v exteriéru)
 • fotografa a kameramana si zajišťují snoubenci sami