Horní menu

Vyhledat v textu

Svatební obřady a obřady při vstupu do registrovaného partnerství

Vznik manželství a vznik registrovaného partnerství

Městský úřad Štěpánov je pověřeným úřadem vést matriku – matričním úřadem.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy (dále jen snoubenci), že spolu vstupují do manželství.

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného, svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že vstupují do registrovaného partnerství.

Místo a čas obřadu

Manželství se uzavírá v místě a čase určeném městem Štěpánov pro konání slavnostních obřadů. Matriční úřad přijímá prohlášení o vstupu do partnerství na jím určeném místě a jím určené době. Místem pro uzavírání manželství a pro přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je obřadní místnost , která se nachází v Základní umělecké škole Štěpánov, ul. Nádražní čp. 232. Dobou pro konání obřadů, tedy uzavírání manželství a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je každý čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu ve kteroukoli vhodnou dobu.

Matriční úřad může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu.   

Rada města stanovila podmínky pro uzavírání manželství a pro přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství i v dalších prostorách v majetku města, a to v prostorách odsvěceného kostela sv. Barbory ve Štěpánově, Nádražní ulici. Svatební obřad i obřad při vstupu do partnerství včetně fotografování je časově omezen na max. 60 minut.

Oddávající:

 • Mgr. Jiří Šindler, starosta 
 • Ing. Luděk Růžička, místostarosta
 • Bc. Dana Šimková, pověřená zastupitelka, členka rady města
 • Ondřej Hladiš, pověřený zastupitel, člen rady města

Matrikářka/matrikář:

 • Irena Navrátilová
 • Vojtěch Kohoutek

Svatby a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v kostele sv. Barbory

 • po předchozí dohodě je možné si prohlédnout místo určené k obřadu, tel. 585 386 482, e-mail: matrika@stepanov.cz, tajemnik@stepanov.cz
 • je potřeba si vybrat hudbu k obřadu: pochod pro ženicha a svědky, nevěstu popř. družičky a oddávajícího, 3 skladby jako podkres po souhlasném prohlášení snoubenců (prstýnky, polibek, gratulace) a hudbu na odchod ("špalír"); pokud si snoubenci nepředloží seznam skladeb k obřadu, bude obřad hudebně doprovázen dle standardního výběru úřadem; stejně tak si vybírají hudbu osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství  a to podle toho, jaký obřad si přejí mít; "živou hudbu" si zajišťují snoubenci, případně osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství, sami
 • v prostorách kostela je zakázáno házet rýži a okvětní lístky (lze použít před kostelem), bublifuk je možné použít i v interiéru kostela (jiné svatební atrakce je potřeba domluvit při sjednávání termínu svatby s matrikářkou/matrikářem - vypouštění holubic apod.)
 • je nutné se dostavit 15 minut před obřadem, v případě zpoždění kontaktujte matrikářku/matrikáře na tel. 724 050 551, či 725 132 727

 • snoubenci, osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství a svědci musí mít s sebou platný průkaz totožnosti (v souladu se zákonem)

 • parkování snoubenců a osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství,  je možné před kostelem sv. Barbory, parkování hostů matriční úřad nezajišťuje, je však možné v Nádražní a přilehlých ulicích

Organizace obřadu

 • před vstupem svatebčanů do prostor kostela sv. Barbory si matrikářka/matrikář zajistí průkazy totožnosti snoubenců a svědků, převezme prstýnky a případný přípitek  
 • svatební hosty si koordinuje matrikářka/matrikář; svatební hosté, kteří nejsou vyjmenování níže, čekají na snoubence, svědky a jejich rodiče v prostorách obřadní místnosti (k dispozici je 60 židlí), v kostele sv. Barbory je k dispozici 90 židlí.
 • řazení hostů záleží na domluvě s matrikářkou/matrikářem; klasické řazení: ženich s maminkou, svědci, "zbývající" rodiče,  družičky a nakonec nevěsta s tatínkem; samozřejmě je možné také řazení dle přání snoubenců (např. ženich společně s nevěstou po svědcích, "zbývajících" rodičích a družičkách)
 • "utajená nevěsta" -  nevěsta přijede jako poslední a bude po celou dobu uschována před svatebními hosty; přichází jako poslední a všichni hosté ji spatří až v obřadní místnosti, resp. v kostele sv. Barbory 

 • přípitek si v případě zájmu  snoubenci přiváží s sebou; skleničky máme předem nachystané; přípitek se uskuteční po souhlasném prohlášení snoubenců a podepsání protokolu o manželství, připíjí si novomanželé, svědkové a oddávající
 • samotný obřad trvá cca 20 minut, zbytek času do 1 hodiny (cca 40 minut) lze využít pro fotografování (jak v interiéru kostela tak i v exteriéru)
 • fotografa a kameramana si zajišťují snoubenci sami
 • obřad v souvislosti s prohlášením o vstupu do registrovaného partnerství je organizován dle přání a předchozí domluvy s osobami, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství