Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost

Současnost

Jízdní řád linky autobusu č. 890763 - Žerotín - Štěpánov - Olomouc

Jízdní řád linky autobusu č. 890764 - Uničov - Štěpánov - Olomouc

Jízdní řád linky autobusu č. 890789 - Šternberk - Štěpánov - Benátky

Schéma autobusového nádraží v Olomouci

 

Protipovodňová opatření Štěpánov_ok.jpg

 

 

Budoucnost

Zklidnění dopravy ve Štěpánově - lokalita Sídliště a okolí

Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením č. 208/11/2008 Dopravní studii "Zklidnění dopravy Štěpánov - Sídliště aq okolí", která řeší soužití pěší, cyklistické a automobilové dopravy v lokalitě obce s nejvyšší hustotou osídlení. Tato studie bude podkladem pro zpracování projektu pro získávání dotací a následnou realizaci. K této studii mohou občané dávat podněty a připomínky jak písemnou, ústní i mailovou formou.

Štěpánov zklidnění dopravy Sídliště a okolí

Dopravní studie Sídliště

Koncepce cyklistické dopravy

svým usnesením č. 80/5/07 ze dne 21. 2. 2007 Základní koncepci cyklistické dopravy ve Štěpánově a její směrování do okolních obcí dle studie zpracované firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., středisko Olomouc. Tato koncepce je nyní předána na Olomoucký krajský úřad, kde bude zpracována do Generelu cyklostezek Ol. kraje. Následně se obec pokusí ve spolupráci s krajem, magistrátem a okolními obcemi získat dotace na výstavbu. Před Chomoutovem by se jelo po zcela nové cyklostezce (trasa v mapě je prozatímní) a nájezd by byl z polní cesty u školy. Přes Chomoutov by mohla být cyklostezka po obou stranách hlavní silnice a z Chomoutova na Lazce se uvažuje s cyklostezkou souběžnou s hlavní silnicí.  

Předkládáme občanům tuto koncepci k informování o možné budoucnosti a očekáváme dotazy a připomínky.

Situace širších vztahů

Situace Štěpánova

Důvodová zpráva cyklostezky 2.2007