Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Potřebuji vyřídit > Elektronická podatelna

Usnesením Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 o přijetí krizového opatření v návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky nouzový stav, jsou úřední hodiny Městského úřadu Štěpánov včetně úředních hodin podatelny do odvolání omezeny ve smyslu výše uvedeného usnesení a to:

pondělí a středa 

9 - 11 a 13 - 16 hodin

Elektronická podatelna

 Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek na DS ID: 8xab2jm (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB),
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: podatelna@stepanov.cz (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB),

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF
  • PDF/A (ISO 19005),
  • PNG (ISO/IEC 15948),
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
  • GIF,
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
  • WAV,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných MěÚ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li MěÚ schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se MěÚ ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, MěÚ dále dokument nezpracovává.

 

Adresa umístění elektronické podatelny: 

Město Štěpánov

Horní 444/7

783 13  Štěpánov

 

Úřední hodiny pro příjem podání:

Pondělí, Středa

08:00 - 11:30    12:30 - 17:00

Úterý, Čtvrtek 08:00 - 11:30    12:30 - 14:00
Pátek 08:00 - 11:30