Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

 

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
1/2020 - O nočním klidu 9. 7. 2020
3/2019 - O místním poplatku ze psů 1. 1. 2020
2/2019 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2020
1/2017 - O školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je obec Štěpánov 4. 5. 2017
3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2011
2/2009 - K trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů 1. 1. 2010
2/2008 - Pravidla o čestném občanství obce Štěpánov a ceně obce Štěpánov

 6. 10. 2008

1/2008 - Pravidla o užívání symbolů obce Štěpánov 6. 10. 2008
2/2006- O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 30. 11. 2006
1/2004 - Požární řád obce 20. 7. 2004
2/2002 - O chování osob na veřejných pohřebištích 13. 11. 2002
2/1996 - O obecní policii 20. 8. 1996

Nařízení rady města: