Horní menu

Vyhledat v textu

Správní poplatky a smluvní odměny

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě (tedy mimo obřadní místnost), které se nachází ve správním obvodu města, i mimo dobu stanovenou radou města. V tomto případě matriční úřad vybírá správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  (položka č. 12 písm. c) sazebníku zákona). Pokud snoubenci požádají matriční úřad o uzavření manželství v kostele sv. Barbory, snoubenci hradí smluvní odměnu, ve které je zahrnut pronájem (užití) prostor slavnostně vyzdobeného kostela a přilehlého parku ke svatebnímu obřadu, fotografování a filmování.    

 

Poplatky za svatební obřady v KOSTELE sv. BARBORY

3000 Kč

- správní poplatek vždy

3000 Kč

- smluvní odměna (nájemné) za pronájem prostor vyzdobeného kostela a přilehlého parku včetně  zajištění  reprodukované  hudby  dle výběru snoubenců  ze seznamu nabízených skladeb (tedy včetně pronájmu zvukové aparatury včetně obsluhy)

2500 Kč

- smluvní odměna (nájemné) za pronájem prostor vyzdobeného kostela a přilehlého parku bez zajištění hudby (v případě, kdy si snoubenci zajišťují vlastní živou hudbu)