Vyhledat v textu

Poplatky za sňatky

Matriční   úřad   může  povolit,   na   základě   žádosti   snoubenců,   uzavření  manželství na kterémkoliv jiném vhodném místě než v obřadní místnosti, které se nachází ve správním obvodu města Štěpánov, i mimo dobu stanovenou radou města. V tomto případě matriční úřad vybírá správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  (položka č. 12 písm.c) sazebníku zákona). V  ceně  svatebního obřadu (správní poplatek, provozní poplatek) v  kostele sv. Barbory  je zahrnuto  užití prostor určených pro svatební  a společenské  obřady  (a přilehlého parku) snoubenci  a  svatebčany  za  účasti oddávajícího a matrikářky/matrikáře

a) k přípravě k svatebnímu obřadu,

b) ke svatebnímu obřadu,

c) k fotografování nebo filmování.

V ceně svatebního obřadu v parku u kostela sv. Barbory je zahrnuta úprava místa konání svatebního obřadu kosením trávy za účelem konání svatebního obřadu. Městský úřad Štěpánov nezajišťuje místa pro parkování vozidel svatebčanů.

 

Poplatky za svatební obřady v KOSTELE sv. BARBORY

V době od 01. 4. do 31. 10., v pondělí až pátek v době od 9 do 14 hodin:                                              

  • 1000 Kč správní poplatek
  • 2000 Kč provozní poplatek

V době od 01. 4. do 31. 10., v sobotu v době od 9 do 14 hodin:                                                

  • 1000 Kč správní poplatek
  • 3500 Kč provozní poplatek                            

V neděli po celý rok, v pondělí až pátek a v sobotu od 1. 11. do 31. 3., v kteroukoliv dobu (čas), v pondělí až pátek a v sobotu od 01. 4. do 31. 10., mimo dobu 9 až 14 hodin.                                                                 

  • 1000 Kč správní poplatek
  • 4500 Kč provozní poplatek   

Poplatek za reprodukovanou hudbu připravenou pro účely obřadu Městským úřadem ve Štěpánově dle výběru snoubenců:         

  • 300 Kč provozní poplatek