Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Město > Kultura, sport, spolky > Spolky

SPOLKY

Český svaz ochránců přírody Štěpánov

Funguje ve Štěpánove od roku 1989. Dnes má 14 členů. Pořádají poznávací zájezdy, výroční schůze. Pomáhají při údržbě areálu v Benátkách.

Mladí ochránci přírody – oddíl Veverky

Oddíl byl založen v roce 1990. Od té doby ním prošla spousta dětí. Dnes je jich tu registrováno 38, většinou dívky. Děti jsou zde vychovávány k ochraně přírody – sběr papíru, třídění odpadů, sběr kaštanů atd. Kromě vlastních akcí pořádají i akce pro veřejnost.

Kreativní kroužek

Kreativní kroužek se schází díky podpoře OÚ jednou za čtrnáct dní v Nádražní budově.

Některé výrobky členek jsou k vidění na výstavkách Klubu seniorů. Na různých akcích

připravují materiál pro kreativní činnost dětí. 

http://kreativka.netstranky.cz/

Kroužek Mladých přátel myslivosti a ochránců přírody - Poštolky

Kroužek vznikl na začátku roku 2012 pod záštitou Základní školy ve Štěpánově a je zájmovým kroužkem pro školou povinné kluky a holky, kteří jsou rádi v přírodě mezi kamarády, kde poznávají a učí se nové věci. Kroužek není určen pouze budoucím myslivcům, ale i dětem, které se zajímají o přírodu. V současné době ho navštěvuje přibližně 20 chlapců a děvčat ze Štěpánova.
V rámci kroužku se učíme nové věci týkající se přírody a myslivosti, přikrmujeme lesní zvěř, navštěvujeme různé myslivecké akce, jezdíme na výlety, účastníme se soutěží s mysliveckou tématikou a také každoročně pořádáme místní kolo soutěže „O Zlatou srnčí trofej“.

Poštolky jsou oficiálním kroužkem Českomoravské myslivecké jednoty a jejich činnost se opírá o odborně zpracovanou metodiku pro práci s dětmi ve vztahu k přírodě a myslivosti. Scházíme se jednou za týden (místo srazu bývá upřesněno) a účast v kroužku je bezplatná. Děti si hradí pouze vlastní pomůcky (např. zápisník, knihy, apod.) a náklady spojené s výlety. Děti jsou v rámci kroužku rovněž bezplatně pojištěny proti úrazu.

Schůzky probíhají pravidelně každý čtvrtek odpoledne (od cca 16:00hod. bývá upřesněno). Případné další akce (výlety, přikrmování, soutěže atd.) po předchozí domluvě o víkendech.
Více informací o kroužku najdete na našich webových stránkách www.kmmpostolky.cz.

Kontaktní adresa:

Václav Novák
Dolní 517
783 13 Štěpánov

Telefon: +420 736 602 965
E-mail: kmpostolky@seznam.cz 

www.kmmpostolky.cz

Myslivecké sdružení Štěpánov

Založeno v roce 1993. Má 20 členů s věkovým průměrem 49 let. Působí v honitbě Honebního společenstva Štěpánov, jehož starostou je Mojmír Lýsek: 961 ha zem. půdy, 153 ha les, 25 ha vodní plochy, ostatní 60 ha, celkem 1 201 ha.
Po celý rok pečují o zvěř. Pořádají střelecké závody na Hubertce, které jsou mezi občany Štěpánova velmi oblíbené.

Kontaktní adresa:

Myslivecké sdružení Štěpánov
Eduard Fryblík, Sídliště 521, 783 13 Štěpánov

Telefon: +420 724 392 666

Český rybářský svaz Štěpánov

Má 150 registrovaných členů. Do rybářského kroužku, který se koná 1x za 14 dní, chodí 5 dětí. Svaz byl založen v roce 1978. Kromě vlastních akcí pořádají atraktivní rybářské závody na rybníku v Benátkách. Často také mají brigády v přírodní rezervaci Chomoutovské jezero.

Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Dobrovolní hasiči fungují jak ve Štěpánově, tak i ve Stádle a Moravské Huzové. Ve Štěpánově již od roku 1882. Kromě požárů pomáhají při odklízení naplavenin, čerpání vody ze sklepů a účastní se větších akcí jako požární hlídky. Mimo to se účastní nejrůznějších závodů, pořádají akce pro veřejnost – např. dětský den, kácení máje. Mají zhruba 120 členů, z nichž 45 je aktivních. V roce 2012 oslavil SDH Štěpánov výročí 130 let vzniku SDH.

 

                                              facebook.png                                          Website-Image-trans-cut.png

T. J. Sokol Štěpánov

Založen 1907, obnoven v roce 1999, dnes má 62 členů. V současnosti aktivní oddíl volejbalu a stolního tenisu. Mimo vlastních akcí pořádají ples, dětský den, pochod Štěpánov – Javoříčko, cyklistické výlety, soutěže pro děti.

Více na internetových stránkách T.J. Sokol Štěpánov

www.sokolstepanov.cz

T. J. Sokol ŠtěpánovT. J. Sokol ŠtěpánovT. J. Sokol Štěpánov

Ochotnické divadlo Štěk

Založeno v roce 1999. V současnosti má 20 dospělých členů a 14 dětí. Nastudovaných a odehraných 5 her. Např. Vodník Mařenka, Dívčí válka atd. Navazuje na tradici ochotnického divadla z první republiky a z 50., 60., 70. a 80. let.

Junák – český skaut, z. s. (dříve Junák - svaz skautů a skautek ČR)

Největší dětská a dobrovolnická organizace v ČR (s více jak stoletou tradicí) je ve Štěpánově již 16 let (od r. 1999) zastoupena 23. koedukovaným skautským oddílem Lvíčata Štěpánov (právně patřící pod 5. středisko J. E. Kosiny Olomouc, z. s.). Momentálně sdružuje cca 20 dětí a 5 dospělých (r. 2016). Každý týden probíhají skautské schůzky ve Štěpánově i Liboši. Kromě vlastních akcí (každotýdenní schůzky, výlety za poznáním i do přírody, procházky, víkendové akce na chatách, rukodělná činnost, tábory, mezinárodní akce) oddíl pořádá i charitativní akce v obci (Květinový den proti rakovině, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka), akce pro veřejnost (Dětský den - v MŠ Štěpánov a MŠ Liboš) a akce zaměřené na ekologickou výchovu (sběr papíru a PET víček, úklid v CHKO Litovelské Pomoraví). 

Nové členy (holky a kluky od 6 let - vrchní hranice není omezená!) přijímáme celoročně v družinách ve Štěpánově i Liboši! Více informací (pro nové zájemce, o oddíle, o pořádaných akcích, fotogalerii atd.) najdete na webu: http://lvicata-stepanov.webnode.cz/.

Český svaz chovatelů Štěpánov

Má 26 členů ze Štěpánova a okolních vesnic. Kromě chovu zvířat velkého množství výstav. Největší je Hodová výstava, které se zúčastní až 47 vystavovatelů. Mimo to organizují každoročně např. Dětský den, jednodenní zájezd.

Výkup kožek v Areálu chovatelů se koná každou 3. sobotu v měsíci od 11:30 - 12:15 hod

www.chovatele-stepanov.websnadno.cz/.

Spolek řemesel ručních

Statutární zástupce:

Mgr. Svatopluk Vlk, tel. +420 777 110 543

manažer projektu „Kurzy tradičních řemesel pro občany ze sociálně znevýhodněných skupin“, tel. +420 608 437 522

Adresa:

Spolek řemesel ručních:
Horní 50/69, Štěpánov 783 13
spolek.ol@seznam.cz 

www.tradicniremesla.cz

spolek.ol@seznam.cz 

Westernový jezdecký klub Štěpánov - Benátky

Zabýváme se westernovým ježděním, nejen rekreačně. Chovem koní plemene Quarter horse a Paint horse. Více se dočtete na našem webu.

http://www.wrcbenatky.wbs.cz/

Westernový jezdecký klub Štěpánov - BenátkyWesternový jezdecký klub Štěpánov - Benátky